С Иван Костов, министър-председател на Република България, разговаря Невен Копанданова

В интервю Иван Костов подчертава, че страната губи във външната търговия, губи пазари, губи производства, губят се работни места

Уебсайт и реализация - BZGraphics