Никой спонсор на партия за предизборната и кампания не може да претендира на привилегии или да разчита на някаква закрила, казва Иван КостовDk_1998_032q

Уебсайт и реализация - BZGraphics