На учредителна конференция на МСДС, Иван Костов посочва, че младежката организация на СДС трябва да подготви мледите да поемат отговорността за политическата власт, за да реализират те християндемократическата програма на съюза

Иван Костов: Младите трябва да участват в местната власт

Иван Костов: Младите трябва да участват в местната власт

Уебсайт и реализация - BZGraphics