Иван Костов предлага НАТО да обяви кои страни ще бъдат приети в пакта, да се анонсира план за действие и да се изготви мониторинг за напредъка на страните

Уебсайт и реализация - BZGraphics