Според Петър Стоянов има нужда от диалог меджу мнозинството и останалите групиDk_1998_016q

Уебсайт и реализация - BZGraphics