Инициативата е на премиера Костов, делата ще са от частен характер

„Не може да се говори за пълно декриминизиране на престъплението, а за спазване равнопоставеността на всички граждани“ – казва Екатерина Михайлова

Уебсайт и реализация - BZGraphics