Иван Костов: Правителството все по-ускорено ще пада в прегръдките на Луканов

Отзив от пресконференция на Ив. Костов „Правителството все по-ускорено ще пада в прегръдките на Луканов“.

Иван Костов: Правителството все по-ускорено ще пада в прегръдките на Луканов

Иван Костов: Правителството все по-ускорено ще пада в прегръдките на Луканов

Уебсайт и реализация - BZGraphics