Из речта на министър-председателя Иван Костов пред участниците във Втората годишна конференция на Европейския институт на 27 октомври в София

Речта на Иван Костов пред участниците във Втората годишна конференция на Европейския институт на 27 октомври в София

Уебсайт и реализация - BZGraphics