Всяка дестабилизация в България се отразява негативно пред външния свят

Филип Димитров за отзука във външния свят на ситуацията в България

СДС не трябва да отстъпва от позициите си

СДС не трябва да отстъпва от позициите си

Уебсайт и реализация - BZGraphics