България очаква да получи 7,5 млн.долара от Световната банка за подобряване на митническото обслужване

Световната банка ни дава 7,5 млн. долара за митниците

Световната банка ни дава 7,5 млн. долара за митниците

Уебсайт и реализация - BZGraphics