Заяви премиерът вчера пред депутатите в Народното събрание

Изказване в парламента, в което Иван Костов завършва с думите, че да стане животът в страната по-добър, всеки един българин трябва да стане по-добър и да не се приема с охота всичко лошо, което чуваме, защото така отделния човек, а и цялото общество ще бъде лесно за манипулиране

Няма политическа криза, за да искам вот на доверие

Няма политическа криза, за да искам вот на доверие

Уебсайт и реализация - BZGraphics