Българската позиция за Косово не се е променяла, а тя е ненакърнимост на границите и зачитане териториалния суверинитет, казва премиерът Костов

Позицията ни за Косово не е променена

Позицията ни за Косово не е променена

Уебсайт и реализация - BZGraphics