Доклад на Комисията за оценка на политическото доверие, организационното състояние на СДС, местните избори и подготовката за парламентарните избори през 2001 година, представен от Иван Костов

Доклад на Иван Костов за: платформата и програмата на СДС, представянето на местните избори, оценка на политическото поведение, организационната структура и подготовката за парламентарните избори

Уебсайт и реализация - BZGraphics