Хората трябва да гласуват по съвест и да не се подчиняват на каквито и да е било внушения, казва лидерът Иван Костов в разговор с Невен Копанданова

Интервю с Иван Костов за предстоящата конференция на СДС

От избора на НИС ще зависи успехът на СДС

От избора на НИС ще зависи успехът на СДС

От избора на НИС ще зависи успехът на СДС

От избора на НИС ще зависи успехът на СДС

Уебсайт и реализация - BZGraphics