Някои организации не си направиха извод от местните избори, казва лидерът Иван Костов в разговор с Невен Копанданова

Иван Костов споделя, че вътрешните дебати не са дали в определени случаи път на нови лица, които да са способни да завоюват авторитет, а са утвърдили хора, които всъщност са завели СДС до загубата

СДС трябва да забрави за клиентелизма

СДС трябва да забрави за клиентелизма

Уебсайт и реализация - BZGraphics