Предложи в програмно обръщение към нацията премиерът Филип Димитров

Информация за телевизионно обръщение на министър-председателя Филип Димитров – да отпадне, защото после е публикуван самия текст

Уважение към институциите и свобода на частния бизнес

Уважение към институциите и свобода на частния бизнес

Уебсайт и реализация - BZGraphics