Представлявана от министъра на финансите срещу Българската социалистическа партия. Цена на иска 1 835 039 000 лв. и 700 000 щатски долара

Официалният текст на искова молба от държавата, представлявана от министъра на финансите срещу БСП. Цена на иска 1 835 039 000

Искова молба от държавата

Искова молба от държавата

Уебсайт и реализация - BZGraphics