Отхвърля твърдението, че част от министрите спират реформата.

Димитър Попов заявява: Криза в правителството няма

Димитър Попов заявява: Криза в правителството няма

Уебсайт и реализация - BZGraphics