Информация от проведена пресконференция с цитирани изказвания

Министър Иван Костов мечтае да катурне валутните спекуланти, но няма да прави парична реформа

Министър Иван Костов мечтае да катурне валутните спекуланти, но няма да прави парична реформа

Уебсайт и реализация - BZGraphics