Нарушителят на римското право министър Иван Костов

Цитирани изказвания от пресконференция

Реформата ще удари по най-творческата част на нацията, защото разчитаме тя да бъде мотор на промените

Реформата ще удари по най-творческата част на нацията, защото разчитаме тя да бъде мотор на промените

Реформата ще удари по най-творческата част на нацията, защото разчитаме тя да бъде мотор на промените

Реформата ще удари по най-творческата част на нацията, защото разчитаме тя да бъде мотор на промените

Уебсайт и реализация - BZGraphics