Материал на Иван Костов, който влиза в диалог с Валери Найденов. Говори за атаката си срещу командната система, за социално-класовата опора на командния социализъм, за истинския враг на перестройката; за икономическата стратегия на предстоящата реформа, за равновесните и възможните цели; за решаването на партийни и класови проблеми

Ръкуване с перестройката

Ръкуване с перестройката

Уебсайт и реализация - BZGraphics