Изявление на Андрей Луканов, ръководител на делегацията на БКП, на сутрешното заседание на „Кръглата маса“ на 18 януари т.г.

Изявление на Луканов като ръководител на делегацията на БКП на „кръглата маса“. Казва, че никой няма право да подценява опасността, която крие възраждането на антикомунизма. Казва, че неведнъж е заявявано, че БКП поема своята отговорност за пораженията от тоталитарната система и тежката криза. Казва, че протягат ръка към всички демократични сили, които са за коренно обновление на обществото

Атмосфера на толерантност и конструктивност в цялото общество

Атмосфера на толерантност и конструктивност в цялото общество

Уебсайт и реализация - BZGraphics