Разговор на Филип Боков с Андрей Луканов, който казва, че вече живеем в ново общество, но не бива да си живеем с илюзии, защото още сме далеч от целите, които сме си поставили. Казва, че е време да бъде демонополизиран политическият живот, само на такава основа може да се гради плурализъм. Казва, че няма основание за недоверие към намеренията на партията.

Националното съгласие – гаранция за необратимостта на промените

Националното съгласие – гаранция за необратимостта на промените

Националното съгласие – гаранция за необратимостта на промените

Националното съгласие – гаранция за необратимостта на промените

Уебсайт и реализация - BZGraphics