Учредяване на Демократи за силна България

 

ИВАН КОСТОВ:

Скъпи приятели, скъпи учредители, уважаеми гости!

Ние сме тук, за да учредим „Демократи за силна България“!

На 28 февруари си бяхме поставили за цел да съберем представители от 79 общини и райони на големи градове. Сега тук сме 1365 учредители от 160 общини (ръкопляскания), в които живеят 80 на сто от българските граждани. Нашите най-оптимистични очаквания бяха надминати. Самите числа убедително показват, че нашата инициатива бе подета и осъществена в цялата страна. Тя има национална подкрепа. (Ръкопляскания)

Вече е политически факт, че за първи път в България се създава политическо представителство по инициатива на една активна част от гражданското общество, а не по желание на една шепа хора. (Ръкопляскания)

Тези дни се молят християни и мюсюлмани. Днес е Петдесетница – денят, в който Християнската църква се ражда от общността на апостолите и Света Богородица, върху които слиза Светия  Дух.   Това  е  светъл  празник.  Българските  мюсюлмани  се молят за жертвите от тъй наречения Възродителен процес. Защото преди 15 години на вчерашния ден, след провокативна реч на диктатора на комунистическата държава започва депортирането на десетки и стотици хиляди наши съграждани турци. Това е един от най-тъжните поводи за възпоменание в България.

Днес ние сме тук християни и мюсюлмани, българи, турци, роми, евреи и арменци – синове и дъщери на едно Отечество, което обичаме и заради чието добруване основаваме своята политическа формация. (Продължителни ръкопляскания)

Епископ Йоан – игуменът на Рилския манастир, каза, че „Демократи за силна България са три думи, които олицетворяват вековните въжделения на българския народ – да бъдем всички наедно, да бъдем всички едно съзнание за това какво е добро и полезно за българския народ. Ние сме свидетели на това, което става в днешно време и как българският народ все повече и повече търси да намери изход, за да бъде и демократичен, и силен, и да се махнат всички онези вредни наслоения, които му пречат“. И каза да сме единни.

Ние сме абсолютно убедени, че обявените днес наши цели и програмни насоки могат да обединят българското общество да поеме нов амбициозен политически курс. Ние сме първите, които вдигаме очи отвъд политическите хоризонти на прехода и сочим нови перспективи, сочим препятствията и противодействията, отговаряме на надеждите на българските граждани, на техните опасения и страхове.

Нещо повече, ние вярваме, че политическият курс към изграждане на силна България няма алтернатива в условията на конкурентна Европа с нейното обединяващо се общество и институции, бързо развиваща се икономика и технологии и неимоверно обновяваща се информационна среда. Времето започна да тече много бързо за изостаналите и слабите. В глобализиращия се свят България има рядката възможност да се опре на солидарността и подкрепата на високоразвитите европейски страни и трябва да я реализира. Разчитаме на Атлантическия алианс като най-добрата защита на нашата територия и суверенитет. Но усилията ще трябва да вложим сами. Ако не приемем този курс към силна България никога няма да сме в състояние да решим тежките проблеми на своята сигурност, на демографския срив, ниските доходи и пенсии.

Ние виждаме разобличителната за управляващите истина, че несигурността на отделния български гражданин се поражда преди всичко от слабата и безотговорна държава. Знаем, че причината за тази слабост и безотговорност се крие в зависимостта на политиците от бившата комунистическа олигархия, нейния репресивен апарат и създадената от тях организирана престъпност. И имаме смелостта и решителността да се изправим срещу тях. (Продължителни ръкопляскания)

Ние сочим неудобната за сегашната политическа система истина, че българската демокрация е фасада, зад която се обвързват и съглашателстват помежду си политическите партии за сметка на българските граждани. И имаме смелостта и решителността да бъдем алтернатива. (Ръкопляскания) Това означава, че ще бъдем атакувани от много страни. До познатите ни противници ще видим бивши съидейници. Това не бива да ни плаши, трябва да ни радва, защото по този начин ще се потвърдят нашите политически позиции.

И нека бъдем съвсем наясно със себе си – ние не създаваме партия като интелектуално упражнение, водени от негативни чувства и представи за ставащото в България, създаваме партия, за да печелим избори и да осъществим своите Програмни насоки. (Бурни продължителни ръкопляскалия. Възгласи: „Победа, победа!“)

Позволете ми сега да обявя нашата

 

„УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, български граждани, вярващи в достойнството на човешката личност и в силата на солидарността, обявяваме създаването на политическата партия „Демократи за силна България“. (Продължителни ръкопляскания)

Отстояваме      традиционните              човешки             ценности:

справедливостта, свободата, мира и хармонията в обществото. Ще укрепваме тези ценности чрез: утвърждаване на върховенството на закона, защита на гражданското общество и парламентарната демокрация, стимулиране на пазарната конкуренция и на икономическия растеж.

Не създаваме партия, за да разпределяме и делим икономическа власт, за да покровителстваме групови и лични интереси чрез държавните и общински органи. Създаваме демократична партия на ценности, създаваме партията на и за всички, които ги споделят. Уповаваме се на традициите и добродетелите на националната ни общност, на нейния дух и сме готови да преследваме политическите си цели решително и смело.

Главната ни цел е да преодолеем разликата между българските граждани и гражданите на другите европейски страни в сигурността, стандарта и качеството на живот. Искаме страната ни да стане достоен член на Европейския съюз с високи материални и духовни постижения.

 

Нашата кауза е силна България в Обединена Европа! (Бурни ръкопляскания)

Силна България не може да се гради на празно място и без последователност. Никой днес не защитава реформаторското управление. В политиката на страната няма необходимата приемственост. Така се обезличават исторически усилия на българските граждани. Ние не се отказваме от постигнатото и се гордеем с него. Създаваме партия, която ще укрепва българската демокрация, частната собственост и пазарната икономика. Готови сме да продължим напред, като съхраняваме, ценим и умножаваме постигнатото.

 

Искаме силна България със силна демокрация! (Бурии ръкопляскалия)

Политическата система на страната е в криза. Нито една от партиите не сочи българската перспектива. Те нямат идеи за бъдещето, за развитието на обществото на държавата. България е без политическо лидерство, включително и десницата. Страната ни отново започна да губи ценно историческо време от своето държавно и политическо развитие. Партиите от прехода постепенно попадат в порочна зависимост от парите на олигархията, бившите репресивни служби . и организираната престъпност. Те нямат воля да видят кризата и не правят усилия да се справят с нея. Отговорът на българските граждани е обезверяване, апатия и отказ от гласуване. Демокрацията ни се превръща във фасада, зад която се крие статукво, комфортно за „елита“ и отблъскващо за гражданите. Създаваме новата пария, за да бъдем алтернатива на фасадната демокрация. Слабостта на държавната власт поддържа статуквото. Резултатът е засилващата се несигурност на всички.

Искаме силна България със силни държавни институции! (Бурии ръкопляскания)

Нашата първа грижа е сигурността на всеки гражданин. Поставяме в основата на своите усилия именно тази сигурност. Напълно сме убедени, че тя е предпоставка за всяка успешна политика, а първото условие да я има са силните държавни институции. Те трябва да гарантират властта да произтича и зависи единствено от волята на българските избиратели. Заради тази сигурност и гаранции сме готови да носим отговорност. В периода на нашето управление доказахме, че това е възможно. През последните години постигнатото се разпилява и руши.

 

Затова искаме силна и ефикасна държава! (Ръкопляскания)

Българските реформи срещнаха много силна съпротива, затова те се забавиха и това причини излишни страдания на хората. Представителите на тоталитарния комунистически режим у нас реализираха своя стратегия на посткомунистическия преход, която доведе до трансформиране на абсолютната им политическа власт в икономическа и медийна власт в условия на демокрация. За нас това са причините за мъчителния ход на промените, за високата им цена, за неколкократните провали след 1989 г.

Ние сме категорично против всяко управление, което отслабва държавата ни, връща бившите комунисти на власт и реабилитира стария репресивен апарат. Такова управление компрометира нашата демокрация.

 

Искаме силна България с отворено общество! (Бурни ръкопляскания)

Като остатък от тоталитарното управление разглеждаме политиката на отделяне и изолиране на българските мюсюлмани, за да се упражнява монопол върху тяхното гласуване. Това наричат „етнически модел“. България не може да компрометира европейското си членство с такъв модел. Европейската общност е интеграция и съжителство на различни етноси, на основата на равенство пред закона, без разлика на вяра, пол и произход. В Европа никой не претендира за права поради груповата си принадлежност. Правата и свободите на всеки български гражданин са защитени по силата на гражданската, а не на етническата принадлежност. (Бурни ръкопляскания) Ние ставаме европейски граждани не благодарение на партията на етническото посредничество, а благодарение на усилията на цялото българско общество. (Бурни продължителни ръкопляскания)

 

Искаме силна България със заможни граждани! (Ръкопляскания) Стремежът към щастие, частната собственост и свободното предприемачество са естествени източници на благосъстояние.

Почтеният начин за постигане на висок жизнен стандарт преминава през предприемчивостта и трудолюбието. Те се стимулират от самоограничението на държавата да преразпределя доходи; насърчават се най-добре с нисък дефицит и строг контрол на разходите. Силната държава събира данъци, без да пречи на инициативността на своите граждани.

Само пазарната конкуренция стимулира техническото развитие, растежа на икономиката и повишава стандарта на живот. Държавата не е предприемач, а само авторитетен арбитър. Нейната роля е да защитава правата със силни институции, с ясни правила за предприемачите и защита на интересите на потребителите и кредиторите.

Насърчаването на конкуренцията е най-добрата социална политика, защото снижава цената и повишава качеството на стоките и услугите.

Вярваме също, че солидарността между гражданите изгражда и поддържа социалните и здравноосигурителните мрежи, а държавата трябва само да я насърчава.

Ние имаме воля да отстояваме и постигаме българските интереси.

Искаме силна България – първостепенен политически фактор на Балканите и Черноморието! (Бурии ръкопляскания)Основен български интерес е стабилността и добруването на нашите съседи. Защото тогава геополитическото ни положение ще активизира силно България във всяко отношение – икономическо, инфраструктурно, финансово, обществено, административно и политическо.

 

Готови сме ясно да изразяваме и защитаваме своите интереси в и чрез НАТО и Европейския съюз. (Ръкопляскания)

България днес сама носи рискове – организирана престъпност, корупция, миграционен натиск, нестабилни и криминализирани институции. Влизаме в Алианса с армия, полиция и служби за сигурност, които се нуждаят от сериозни реформи, включително и за да бъдат прекъснати връзките между тях и тоталитарния сектор за сигурност от комунистическото минало. (Ръкопляскания) Влизаме в европейската общност като една от най-бедните страни. Съзнаваме, че ни предстои дълъг път и сме готови да го извървим.

Готови сме да дадем своя принос за атлантическата сигурност и за просперитета на Обединена Европа.

Ние сме за силна и демократична държава.

Ние сме за България, която дава сигурност, свобода и насърчава солидарността между своите граждани.

Ние сме за конкурентна икономика и европейски стандарт на живот.

Ние сме за смело и решително отстояване на националните интереси, традиции и място на България в съвременния свят.

Демократи за силна България“

(Бурни ръкопляскания. Всички стават прави. Продължителни ръкопляскания.)

Уебсайт и реализация - BZGraphics