Раздел: "Личност"

Има 1667 намерени резултата

Желание за диалог има

17 януари 1990

Първо заседание на „кръглата маса“. Желев предлага Луканов да води заседанието, но първо поставя въпросите за вестник и сграда на СДС, както и за директно предаване на разговорите по националните медии. Започват спор с Луканов за това кога трябва да излезе първият брой на вестника на СДС. След като тези теми са обсъдени е решено да има следващо заседание

Атмосфера на толерантност и конструктивност в цялото общество

20 януари 1990

Изявление на Луканов като ръководител на делегацията на БКП на „кръглата маса“. Казва, че никой няма право да подценява опасността, която крие възраждането на антикомунизма. Казва, че неведнъж е заявявано, че БКП поема своята отговорност за пораженията от тоталитарната система и тежката криза. Казва, че протягат ръка към всички демократични сили, които са за коренно обновление на обществото

Ръкуване с перестройката

22 януари 1990

Материал на Иван Костов, който влиза в диалог с Валери Найденов. Говори за атаката си срещу командната система, за социално-класовата опора на командния социализъм, за истинския враг на перестройката; за икономическата стратегия на предстоящата реформа, за равновесните и възможните цели; за решаването на партийни и класови проблеми

Национална кръгла маса

23 януари 1990

Подробен репортаж за заседанието на кръглата маса. Обсъждат организационно-технически въпроси, в резултат по предложение на Сендов е договорено кръглата маса да стане национална, с участието на 45 участници от всяка от страните. Желев казва, че се радва от постигнатото, защото новата формула има много по-голяма тежест при вземането на решенията

Общото: радикални промени

24 януари 1990

Продължават заседанията на националната кръгла маса. Желев казва, че политическият режим след девети септември е наложен насилствено, а еднопартийната система е наложена след принудителното и насилствено разпускане на партиите. Луканов говори за очакванията на БКП за конституционни промени. Казва, че е наложително скоро да има нов тип парламент

Обновлението на партията за изграждане на демократично социалистическо общество в България

31 януари 1990

Доклад на Петър Младенов пред конгреса на БКП. Започва с това, че денят е исторически, защото за първи път в историята на партията се свиква извънреден конгрес. Обсъжда се защо се е стигнало до кризисното състояние на страната и отслабването на партията, укорява 30-годишния авторитарен режим на Живков. Анализира как се е стигнало до него и какви са резултатите, какво е бъдещето на държавата и БКП; говори за новия подход и необходимостта от плурализъм, демокрация и промени

Станко Тодоров

2 февруари 1990

Изказване на Станко Тодоров на конгреса на БКП, в което говори за промените, за постигнатото през тези 45 години и допуснатите грешки, за нуждата да се върне доверието на народа със силна, реалистична програма на развитие

Декларация на председателя на Държавния съвет на НРБ

2 февруари 1990

„…Като държавен глава чувствам необходимост да се съветвам с всички без изключение обществено-политически организации и групи, с които ни обединява стремеж към възход и преуспяване на отечеството“, казва Петър Младенов.

„РД“ експрес-интервю

4 февруари 1990

Интервю с Луканов като новоизбран премиер. Казва, че е имал възможност да води диалог с опозицията и сред тях има много хора, чиито интелектуални качества уважава. Иска правителството да следва динамична информационна политика, предстоят консултации, които ще изяснят състава на Министерския съвет

Уебсайт и реализация - BZGraphics