Обръщение на Иван Костов, председател на СДС

Обръщение на Иван Костов с анализ на резултатите и призив да се гласува на втория турDk-1996-223g

Уебсайт и реализация - BZGraphics