Реч на Петър Стоянов, изнесена във В. Търново при откриване на предизборната му кампанияDk-1996-190g

Уебсайт и реализация - BZGraphics