Петър Стоянов в подробен текст анализира президентските правомощия, показва кои са силните страни на президентската институция – директен избор, възможност да формира визия за бъдещето, връзка с гражданското обществоDk-1996-185g

Уебсайт и реализация - BZGraphics