Гостуване на Стоянов по БНТ, където казва, че се е формирало ново мнозинство – на осиромашелите хораDk-1996-184g

Уебсайт и реализация - BZGraphics