Цялото общество трябва да се убеди в това на 1 юни, денят на предварителните избори, казва Костов на среща със съмишленициDk-1996-074g

Уебсайт и реализация - BZGraphics