Доказали сме своята почтеност като личности и политици- казва Стоянов при представянето на кандидат президентската двойкаDk-1996-134g

Уебсайт и реализация - BZGraphics