Спасението на страната ни се опира на две основни позиции- проевропейска политика и влизане в НАТО. България не трябва да изпусне този шанс. Единният кандидат на опозицията ще бъде именно този шанс за България, каза Петър Стоянов.Dk-1996-101g

Уебсайт и реализация - BZGraphics