Всеки гражданин трябва да чувства закрилата на държавата, казва още Стоянов на среща в КърджалиDk-1996-093g

Уебсайт и реализация - BZGraphics