Изказване на Петър Стоянов пред български банкери, направено на 16.V.1996, 12 часа, в бизнесклуб „Музеум“, Бояна

Подробно изказване на Петър Стоянов пред български банкери, в което говори за необходимите мерки за стабилност на банковата система, за чуждестранните инвестиции и собствените си действия като президент, в което обещава да вложи много енергияDk-1996-092g

Уебсайт и реализация - BZGraphics