Боя се, че те може да бъдат минирани предварителните избори, казва ЖелевDk-1996-067g

Уебсайт и реализация - BZGraphics