СТЕНОГРАМИ ОТ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

София, понеделник, 4 ноември 1991 г.

Точно в 10 ч. и 14 м. на трибуната застана най-възрастният народен представител – 72-годишният

ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Уважаеми господин президент! Уважаеми дами и господа народни представители! В съответствие с парламентарната традиция случаят ми предоставя честта и удоволствието като най-възрастен депутат да открия първото заседание на новоизбраното Народно събрание.

Българският народ с чувство на историческа отговорност, съобразно с процесите на промяна в Източна Европа и света, на настоящите избори избра промяната. Пред нас сега са проблемите на България, проблемите на прехода от икономическата към духовната разруха, която тоталитарната власт ни остави.

Ние трябва да приемем законите, които да доведат до развитието и усъвършенствуването на демократичните институции, за създаване на общество, в което свободата на всеки гражданин трябва да бъде гарантирана и достойнството му защитено. Ние трябва да създадем законовите рамки за ускоряване на икономическия растеж, за отприщване на толкова потиснати инициативи, за пробуждането на толкова потиснати съзнания, които да проправят пътя към действителната промяна. (Оживление в залата)

Ние представляваме един народ, който изживява еднакви тревоги и храни общи надежди. Независимо от различните си възгледи и вяра, хората в тази страна имат еднакъв стремеж към свобода и достойнство, еднаква жажда за правда и братство – всички те са с едни и същи мечти за преодоляване на човешките страдания и за създаване на максимални възможности за всеки. Всички те са с поглед към едни и същи върхове – икономическото и духовното възраждане на България.

Ние сме длъжни да отговорим на тези тежнения и стремежи в името на общите ни ценности за демокрацията и вярата ни в щастливото бъдеще на българския народ. Бъдещето ще бъде такова, каквото го създадем.

Нека съградим общество на свобода и демокрация, прогрес и благополучие!

С тези думи, дами и господа, откривам първото заседание на новоизбраното Народно събрание. (Ръкопляскания, господин Абаджиев заема мястото на председателствуващия, звъни)

Дами и господа народни представители, пристъпваме към полагане на клетвата. Поканвам всички да станат прави.

На основание – 1, ал. 3 от Преходните разпоредби на Конституцията клетвата следва да бъде положена и от Президента на Републиката, вицепрезидента и господа министрите. Клетвата ще се положи колективно чрез повтаряне на текста, който ще ви прочета.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕЗИДЕНТЪТ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА И МИНИСТРИТЕ (станали прави):

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Дами и господа! Последователно ще имат думата всички ръководители на представените в Народното събрание политически сили.

От името на Съюза на демократичните сили давам думата на господин Филип Димитров.

ФИЛИП ДИМИТРОВ (посрещнат с продължителни ръкопляскания): Господин председателствуващ, господин президент, дами и господа народни представители! За мен е изключителна радост това, че днес от мястото, на което преди години стоеше последният лидер на демократичната опозиция, станал жертва на тоталитаризма Никола Петков, е възможно да се изправи и да тръгне към трибуната друг представител на демократическа политическа сила, която ще бъде управляващата сила на Република България. (Бурни ръкопляскания от народните представители на СДС и ДПС и министри)

Това означава, че един исторически цикъл от историята на нашето отечество е завършил. Това означава, че в България отново са налице възможностите да бъде утвърдена и процъфтяваща демокрацията.

През последните две години българия измина дълъг и труден път, в който ние претъпяхме и много разочарования, преживяхме и много радости. Историята ще реши дали този път е бил по-бавен и по-мъчителен, отколкото е било възможно или не, но така или иначе днес ние можем да кажем: цикълът на тоталитаризма в България окончателно завърши. (Ръкопляскания от СДС, ДПС и министрите)

Това не означава, че положението на страната ни е цветущо. Това не означава, че проблемите, пред които сме изправени, не са изключително тежки. Това не означава в крайна сметка, че трудностите и страданията на българския народ за завършили. Напротив, ние всички знаем и всички, които сме в тази зала, сме длъжни да си даваме сметка, че оттук нататък ни очакват още много трудни моменти, че оттук нататък всеки един български гражданин има да преживее още и горчивини, и неудобства, и да положи усилия.

Ние си даваме сметка, че не е възможно с един замах да бъде премахнато всичко онова, което продължаваме да носим като наследство от този цикъл, за който споменах. Но Съюзът на демократичните сили, който представлявам, и надявам се всички демократични сили в този парламент, ще направят необходимото, за да бъде промяната това, което ние свикнахме да наричаме смяна на системата – по-бърза и по-малко мъчителна.

Ние ще представим пред българския парламент своите законодателни проекти, някои от които ще бъдат приети вероятно с аплодисменти, а други може би ще събудят у широката публика страх за това дали те няма да се отразят на нейния всекидневен бит. Сигурно ще има и моменти, когато ние ще чуваме недоволни гласове, казващи, че би могло да се намери и по-добро разрешение, и по-лесно.

Ние ще бъдем готови да се вслушаме в тях, защото ние знаем, че гласът, който идва извън този парламент, е глас на хората и той трябва да бъде слушан и зачитан.

Едновременно с това, ние ще концентрираме своите усилия върху парламентарните способи, за да отстоим своята програма и да я приложим в действие така, че България по-скоро да стане наистина една нормална държава. (Ръкопляскания от СДС)

Има една максима, която искам да ви припомня днес: „Най-добрият път към успеха е успехът!“ Затова Парламентарната група на Съюза на демократичните сили си дава сметка, че още от самото начало този парламент трябва да заработи с всички сили в посоката, която води към повече демокрация за България, повече свобода за всеки човек, повече свобода за икономиката и за пазара, и в крайна сметка – повече възможности за духовното развитие на всеки. Това е насоката, в която ние ще действуваме и ще се опитаме да действуваме с най-голяма бързина.

Възможно е да срещнем трудности, възможно е да се натъкнем на опити тази бързина да бъде забавена и действията ни да бъдат възпряни. Ние ще направим всичко, което Конституцията и законите ни разрешават, за да прокараме своята законодателна програма, включително, за да променим Конституцията, която се заклеваме да спазваме, но която, естествено, имаме право да променяме. (Продължителни ръкопляскания от СДС)

Нашите позиции са предвидими. Ние имаме своята програма, която ще следваме и която следвахме и досега. И тъй като едно от най-важните неща, които са необходими на България, за да бъде приета от света и за да може наистина да върви напред, е стабилността, аз искам да ви припомня, че най-добрият белег за стабилността е предвидимостта. И заявявам, че българската нация и българският парламент ще могат лесно да предвидят какви ще бъдат действията на Съюза на демократичните сили от днес нататък.

Благодаря ви. (Продължителни ръкопляскания от СДС, ДПС и министрите).

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: За изказване от името на Предизборния съюз на Българската социалистическа партия и коалиция давам думата на професор Александър Лилов. (Ръкопляскания от БСП)

АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа народни представители!  Българската социалистическа партия и коалицията, в която тя участвува, преценяват проведените свободни избори като значителен успех на демокрацията в България. Стъпка по стъпка реформата на политическата система у нас сигурно напредва.

Великото Народно събрание прие демократичната Конституция, чието спазване е условие за демократичното развитие на нашата държава. Сегашното Народно събрание, нека се надяваме, ще приеме неотложно необходими и мъдри закони, без които е невъзможно цялостното реформиране на държавата и обществото.

Българската социалистическа партия вярва в избраното Народно събрание и ще направи всичко, което зависи от нея, то да изпълни своите задачи. Ние приемаме резултатите от изборите така, както ги определи народът със своя глас. Ето защо първата ни дума от тази най-висока в българската държава трибуна е дума на топла благодарност към онази една трета от българските граждани, които гласуваха на 13 октомври с червената бюлетина на БСП и нейния парламентарен съюз и парламентарния съюз, в който тя участвува.

Да получиш една трета от гласоподавателите, само 1,22 стотни по-малко от победилата коалиция и 44 на сто от мандатите в парламента – това е внушителна народна подкрепа и доверие. Нито парламентарният, нито политическият, нито общественият живот са възможни извън интересите и волята на една трета от българския народ. Демокрацията има тази чудесна черта, че тя изразява волята на народа и не дава право на никой друг да бъде по-високо от народа. Зад червената бюлетина стои огромна част от народа и този факт не трябва нито да се забравя, нито да се игнорира.

БСП и народните представители, избрани с тази бюлетина, ще направят всичко, за да оправят гласуваното им доверие. Уверявам ви, скъпи избиратели, уверявам и вас, уважаеми народни представители, че ние ще работим в сегашното Народно събрание за две цели – градеж на демократична България и защита на интересите на трудовите хора.

Ние приемаме също така като напълно нормално за демокрацията преминаването на БСП в опозиция и поемането на управлението от СДС. Това редуване ще продължи и занапред, господа. (Ръкопляскания от БСП, смях от СДС) Затова аз ви поздравявам за изборния 2.2. успех, макар и с минимална преднина. Желая ви успех, защото и вие, и ние ще работим за България. И заедно с това ви осведомявам, че тези избори съвсем не са „последният валс“ за Българската социалистическа партия. (Весело оживление в залата, продължителния ръкопляскания от БСП) Погледнете какво става в Полша! (Весело оживление и смях в залата, ръкопляскания от БСП) Освен, разбира се, ако някой се готви да направи тези избори „последен валс“ за демокрацията у нас, но това би било страшно. (Единични протести от СДС)

Разбирам радостта, с която празнувате спечелването на властта, безпокои ме обаче опиянението, с което я поемате, и което, струва ми се, продължава доста дълго време. (Весело оживление в залата, единични ръкопляскания от БСП)

Проблемите, които предстоят да се решат, са изключително трудни. Парламентарният съюз за социална демокрация поема с отговорност ролята си на парламентарна опозиция. Заявявам пред вас, уважаеми народни представители, и пред българския народ, че ние си поставяме за цел да дадем на парламентарната демокрация у нас нова, европейска по своята роля и поведение опозиция. Ние ще работим да се сложи край на политическата опозиционна истерия и на тоталната опозиционна деструктивност в българския демократичен парламент. Ние ще бъдем градивна опозиция, ще подкрепяме всичко полезно, справедливо и демократично, което правителството предлага. Решителна опозиция, която ще защитава интересите на трудовите хора, които ни изпратиха в парламента. Компетентна опозиция с експерти-политици и експертни алтернативи за всяка област на държавното управление. Интелигентна опозиция, която полемизира с аргументи, а не сипе кал и епитети върху своите опоненти. От такава опозиция – опозиция-строител на държавата, опозиция-коректив на управлението – се нуждае нашата млада демокрация. И ние ще бъдем, господа, именно такава опозиция.

Най-високо от всичко ние поставяме запазването на гражданския мир. Мирният преход към демокрация, това е най-голямото и най-ценното постижение. Ние се гордеем, че то беше осъществено с общи усилия при парламентарното мнозинство и управлението на Българската социалистическа партия. И ние предупреждаваме, че ще бъде кошмар за България, ако мирният преход бъде нарушен. Този кошмар не трябва да се случи.

Вие си спомняте, уважаеми дами и господа, че още във Великото Народно събрание аз предложих да се поучим от опита на Испания и Гърция и да затворим, колкото и трудно да е това, страницата на политическото насилие у нас. Днес отново повдигам този съдбоносен за България въпрос. Трябва да се намерят сили, за да бъде той веднъж завинаги решен. Нека сложим край на политическите репресии, на жаждата за отмъщение, на преследването и елиминирането на политическия опонент чрез насилствени, а не демократични средства. Нека спре най-после тази зловеща цикличност на насилието в нашата политическа действителност. Всички знаем, че тя отнесе голяма част от хумуса на нашата нация. Освен, че се заплаща с кръв, насилието е недалновидна политика. Днешните жертви … (Възгласи на възмущение от СДС) Днешните жертви, господа, на насилието ще станат утрешните жертвоприносители.

Сегашният парламент има историческия шанс да сложи край на политическото насилие. Точно сега е моментът за това, както и нещастната възможност да започне поредният му цикъл. БСП е за първата възможност. Не защото се страхува, а защото, обновявайки се, вижда, че времето на насилието си отива, господа. България не трябва и този път да изостане от Европа и света.

И още, защото навсякъде около нас тече кръв сега и нашият народ трябва да избегне тази съдба. (Възгласи на възмущение от СДС)

Уважаеми дами и господа! За българските граждани сега няма по-болезнен въпрос от хода, резултатите и последиците на икономическата реформа. Всички знаем, че нашата икономика се намира в тежка криза и че необходимостта от нейната реформа няма алтернатива. Но провеждането на реформата има алтернативи. Освен това, днес е особено важно да се види спряна ли е кризата, започваме ли излизането от нея или затъването става още по-дълбоко. За съжаление стопанската рецесия у нас продължава и дори се изостря. Производството спада. Безработицата расте. Цените галопират. Спекулата придобива застрашителни мащаби.

Ние виждаме изход от кризата в съживяване на производството. Каквито и обяснения да се дават за сегашната ситуация, тя може да се влоши още по-тежко, ако не се осигури съживяване, а след това и растеж на производството.

Нашият парламентарен съюз настоява за ясна оценка на досегашните резултати от икономическата реформа и за по-добра от досегашната програма за нейното по-нататъшно провеждане. Ние казваме своето категорично „да“ на социалната пазарна икономика и ще подкрепяме онази икономическа реформа, която води към нея. Но ние казваме категорично „не“ на спекулата и реставрацията на дивия капитализъм у нас. (Шум в залата)

БСП ще подкрепи една нова екологична политика, която ще ускори решаването на сегашните остри екологични проблеми и ще гарантира благоприятна жизнена среда за всеки гражданин и всяко селище.

Що се отнася до българската наука, образование и култура, господа, всички виждаме, че те колабират и може да изпаднат в резултат на шоковата терапия в опасен за духовното ни развитие шок. Реална е опасността да бъдат блокирани или дори разрушени цели области на духовната сфера. При цялото ни обедняване, според нас, е необходимо рязко да се увеличи грижата на държавата и обществото за собствената ни култура.

Уважаеми дами и господа! Аз започнах с гражданския мир и ще завърша с националното съгласие и националната сигурност. Вярвам ще се съгласите, че в тази област нямат значение цветовете на бюлетините, с които сме избрани. Тук е нужен абсолютен парламентарен консенсус. Необходима ни е политика за национална сигурност, която ще зависи не от знамето на управляващата партия, а единствено и само от националните интереси на България.

БСП отхвърля както рецидивите на национализма, така и на нихилизма. Ние отклоняваме опитите да бъдем обвинявани в разпалване на етническа вражда. Защото не друг, господа, а БСП взе инициативата на 29 декември 1989 г. да бъдат поправени извращенията на тоталитарния режим. И не БСП, а друг заиграва днес  с етническите организации у нас. Българският народ добре вижда кой какво прави и добре чува кой какво говори.

Уверявам ви, че БСП, целият наш парламентарен съюз ще работят в парламента за България. Ние ще се стремим гражданите на България да виждат това по нашите дела. За българия – национално независима и цялостна и за България – интегрирана в Европа.

Историята пожела да провери с изпита България и с изпита демокрация и СДС, и БСП, и ДПС. При сегашните условия това е един много труден изпит.

Държа да заявя, че опозицията ще посвети цялата си дейност на строителството на нова демократична България.

Благодаря ви. (Ръкопляскания. Народните представители от БСП са станали прави)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: За изказване от името на Движението за права и свободи давам думата на господин Ахмед Доган. (Ръкопляскания. Народните представители от ДПС са станали прави)

АХМЕД ДОГАН: Уважаеми господин председателствуващ! Уважаеми народни представители! Дами и господа! В качеството си на пълномощници на нашите избиратели, ние, народните представители, изразяваме общата воля както на нашия политически електорат, така и волеизявлението на българския народ като цяло.

Кое е най-характерното в политическата ситуация в страната към днешна дата?

Според нас това е фактът, че за първи път от близо половин век властта реално преминава в ръцете на некомунистически партии и формации. (Ръкопляскания от СДС)

Налице е уникална политическа ситуация, отразяваща структурата на политическите реалности в първия етап на изграждането на свободно гражданско общество в България. Това ни дава основание да мислим, че Република България от бивш бастион на комунизма в Източна Европа, има реалния шанс да се превърне в модел за модерна плуралистична парламентарна демокрацияя (ръкопляскания от СДС и ДПС). Движението за права и свободи съзнава политическата отговорност от мястото и ролята, които има в политическия живот на страната, в това число и в Народното събрание на Република България и ще направи всичко възможно да продължи да се утвърждава като една конструктивна парламентарна сила.

Кои са основните политически и парламентарни очаквания на Движението за права и свободи в така очертаната политическа ситуация?

Преди всичко Движението за права и свободи е и за гарантиране на социалния мир в Република България и за превръщането на демократизацията в необратим процес в контекста на пълното европеизиране на политическия и парламентарния живот на страната.

Първо, това е по линия на създаване на законова основа за свободното разгръщане на пазарната икономика.

Второ, това е по линия на облекчаване и гарантиране на чуждите инвестиции и включването на България в утвърдени европейски и световни икономически и финансови структури.

Трето, това е по линия на реалното гарантиране на правата на човека и човешките общности до степен на превръщане на международните договорености за правата на човека в еталон за равнопоставеност на всички български граждани пред законите на страната.

Бихме се превърнали в неоправдани идеалисти и наивници, ако мислим, че комунизмът ще слезе от историческата сцена от само себе си. Да, комунизмът неизбежно си отива и трябва да мине в забвение (бурни ръкопляскания от СДС и ДПС), но, напускайки историческата сцена, дериватите на Комунистическата партия постоянно си правят упражнения за обновление (смях и ръкопляскания от СДС и ДПС), използувайки целия наличен арсенал от форми за социална, политическа и икономическа мимикрия. Именно затова, за да сме сигурни, че няма да има рецидиви на тоталитарни режими и идеологии, издигнати в монопол на държавата, ние трябва да им помогнем да си намерят истинското място в политическия живот на днешна България. (Ръкопляскания от СДС и ДПС) А това може да стане само тогава, когато се поставят на подсъдимата скамейка не само и не толкова отделни персони-кукли на историята, но и партията им като цяло (викове „Браво“ и ръкопляскания от СДС и ДПС), защото в случая въпросът се свежда до доказана обща вина на една политическа организация, която е отговорна за поредната национална катастрофа на Република България. (Ръкоплясания от СДС и ДПС).

Всеки друг път удължава агонията на преходния етап и умножава родилните мъки на демократичните процеси в нашата Родина. Това е необходимо, още повече и затова, защото комунизмът прави последен опит да измести центъра на политическите проблеми по посока на създаване на междуетническо напрежение и междуетнически конфликт в определени райони на страната, а опитите им да флиртуват с проблемите на националната сигурност будят не само усмивки и съжаление, но и са сигнал за това, че те няма да се спрат пред нищо, за да спасят себе си от голготата на историята. (Ръкопляскания от СДС и ДПС)

Движението за права и свободи държи на категоричната връзка на демократите с решаването на националния въпрос и гарантирането на националната сигурност. Ние няма да се изморим да повтаряме, че сме за гарантирането на суверенитета и териториалната цялост на нашата Родина – Република България, (гласове „Е-е-е“ от БСП), че сме против (ръкопляскания от СДС и ДПС) национализма и шовинизма във всичките му форми и разновидности (ръкопляскания от СДС и ДПС), които застрашават сигурността на страната.

Не бива да се забравя, че Движението за права и свободи беше и си остава един от реалните гаранти на мирния преход, господа, към демокрация. (Ръкопляскания от СДС и ДПС) В определен смисъл това рефлектира и върху политическата структура на парламента. Ако за миналата година парламентарният център беше необходим, то тази година идеята за парламентарен център не само губи смисъла си на политическа средина и мяра за парламентарния диалог, но в един момент може да се окаже и вреден.

Трябва ясно да се разбере, че ускорената демократизация предполага биполярна структура на парламента с явно доминиране на демократичните сили в него. (Бурни ръкопляскания от СДС и ДПС)

Убеден съм, че българският народ ще оцени мястото на Движението за права и свободи в парламентарния живот на страната. Благодаря ви за вниманието! (Бурни ръкопляскания от СДС, народните представители от ДПС посрещат изправени Ахмед Доган и го поздравяват) (Георги Пирински иска думата от временния председател)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Не мога да дам думата на никого.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Само един текст от Конституцията ще прочета. Няма да правя реч.

Бих желал да прочета само чл. 1 от Конституцията на Република България … (протестни възгласи и ръкопляскания за прекъсване от страна на СДС) за сведение на господин Доган и на всички … (Ръкоплясканията за прекъсване продължават, тропане по банките, скандиране: „БКП! БКП!“)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Нямате думата!

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Член 1 гласи: „Цялата държавна власт… (думите на говорещия се заглушават от ръкопляскания за прекъсване, тропане по банките и викове: „Няма думата!“)… произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено от и чрез органите, предвидени в тази Конституция. (Тропането по банките продължава) Никоя част от народа … политическа партия… или друга организация… държавна институция или отделна личност… не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет“. (Временният председател отнема думата на оратора, като изключва микрофоните)

Ако сме демократи, господа, ние с вас държим изпит по демокрация.

ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА, ЧАВДАР КЮРАНОВ, КЛАРА МАРИНОВА И ДРУГИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БСП: Защо са изключени микрофоните? Няма микрофони!

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ние с вас държим изпит по демокрация…

ФИЛИП БОКОВ (от място): Микрофоните!

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ СДС: Разкарай се оттам! Нямаш думата!

КЛАРА МАРИНОВА (от място): Браво на демократите от първия ред! Забравяте, че сте управляващи!

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (от място): На какво основание се позовава на чл. 1?

КЛАРА МАРИНОВА (от място): На парламентарно основание! (Народните представители от Българската социалистическа партия ръкопляскат и скандират: „Микрофоните!“)

МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ (от място): Трябва да се разкараш оттам!

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Нямате думата!

ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Не се чува! Микрофонът е изключен! ДП/НП 5.1.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Зная, че е изключен…

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Нямате думата, господине. (Народните представители от Българската социалистическа партия протестират)

ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Няма дебати! Къде е интелигентната опозиция!

(Народният представител Жан Виденов отива към временния председател и спори с него)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ (звъни): Дами и господа, пристъпваме… (протест от страна на народните представители от БСП)… пристъпваме към утвърждаване на правила за избор на председател на Народното събрание.

За предложение на решение за приемане на процедура за избор на председател на Народното събрание давам думата на господин Александър Йорданов. (Частични ръкопляскания от СДС)

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, госпожи и господа народни представители! Аз дълбоко съжалявам, че опозицията се опита да ни разсмее, след това да ни сплаши, а накрая държа махленски тон и поведение при откриване на Народното събрание. (Частични ръкопляскания и тропане по банките)

Парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлага проект за решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание.

„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

 

Приема процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание, както следва:

 1. Изборът на председател на Народното събрание става с тайно гласуване.
 2. Кандидатури за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани от парламентарните политически сили и от отделни народни представители.
 3. За произвеждането на тайно гласуване се избира явно и с мнозинство повече от половината от присъствуващите народни представители комисия в състав от пет души. При формирането 5.2 на комисията се осигурява пропорционално представителство на парламентарните политически сили.
 4. За гласуването се изработва една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати. Имената на кандидатите се подреждат по азбучен ред на собствените им имена.
 5. В изборните стаи се поставят на разположение на народните представители изборни бюлетини и пликове.
 6. Народните представители оставят незачеркнато името на предпочетения от тях кандидат, поставят бюлетината в изборния плик, излизат от изборната стая и пускат плика в избирателната кутия. Извършеното гласуване се отбелязва в списъка за регистриране на народните представители, като народните представители, се подписват саморъчно.
 7. Бюлетините са недействителни, когато са разкъсани, когато са оставени незачеркнати повече от едно име, когато са зачеркнати всички имена.
 8. Комисията за произвеждане на тайния избор обявява резултатите.
 9. За избран се обявява кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете на гласувалите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участвуват двамата кандидати, получили най-много гласове.

След произвеждане на втория тур за избран се обявява кандидатът, получил най-много гласове.“

Предавам на председателя на днешното заседание текста на проекторешението.

ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Искам думата.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Имате думата.

ЖАН ВИДЕНОВ: Българската социалистическа партия, Парламентарен съюз за социална демокрация… (Смях и оживление сред народните представители от СДС)

След като по вина на представителите на Съюза на демократичните сили – движение и на Движението за права и свободи, в събота и неделя бяха провалени консултациите за уточняване на процедурата за избиране на председател и заместник-председател на Народното събрание и за уточняване на дневния ред, нашият парламентарен съюз няма друга алтернатива, освен да предложи 5.3 своя вариант за решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание, като разчита и се надява председателствуващият, който вече прояви завидна процедурна реакция, да намери начина за съвместяване на двете алтернативи и настояваме нашите виждания в проекта за решение да бъдат подложени на гласуване.

Чета:

„Проект за решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

 

Приема процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание, както следва:

 1. Изборът на председател на Народното събрание става с тайно гласуване.
 2. Кандидатури за председател на Народното събрание могат да бъдат издигани от парламентарните политически сили и от отделни народни представители. Обсъждането на кандидатурите включва кратки експозета на кандидатите, въпроси към тях, отговори, изказвания на представители на парламентарните политически сили и отделни народни представители.
 3. За произвеждането на тайното гласуване се избира явно и с мнозинство повече от половината от присъствуващите народни представители комисия в състав от пет души. При формирането на комисията се осигурява пропорционално представителство на парламентарните политически сили.
 4. За гласуването се изработва една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати. Имената на кандидатите се подреждат по азбучен ред на собствените им имена.
 5. В изборните стаи се поставят на разположение на народните представители изборни бюлетини и пликове.
 6. Народните представители гласуват като оставят в бюлетината незачеркнато името на предпочитания от тях кандидат, поставят бюлетината в изборния плик, излизат от изборната стая и пускат плика в избирателната кутия. Участието в гласуването се отбелязва в списъка за регистриране на народните представители, като народните представители се подписват саморъчно. 5.4
 7. Бюлетините са недействителни, когато са разкъсани, когато е оставено незачеркнато повече от едно име, когато не са по установения образец. Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.
 8. Комисията за провеждане на тайния избор обявява резултатите.
 9. Изборът се смята за редовен, ако в него са участвували повече от половината от присъствуващите народни представители. В противен случай първият тур се повтаря отново.
 10. За избран се обявява кандидатът, който е получил повече от половината от действителните гласове. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се провежда втори тур, като в него участвуват само двамата кандидати, събрали най-много гласове при първия тур. След произвеждането на втория тур за избран се обявява кандидатът, който е получил повече действителни гласове.“

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Има думата господин Юнал Лютфи. 5.5 ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Първо искам да внеса една яснота. Движението за права и свободи не беше поканено да бъдат проведени консултации за изготвяне на един общ проект за това как да става изборът на ръководство на Народното събрание. Ето защо днес всъщност са налице два проекта. И тъй като няма съществена разлика между тези два проекта, аз предлагам да бъдат подложени на гласуване и двата проекта.

Освен това днес трябва да бъдат приети доста процедурни неща.

Предлагам, господин председателю, да подложите на гласуване кой от двата проекта да бъде приет за дебатиране.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Ще пристъпим към гласуване на проектите по реда на постъпването им.

РОСЕН ХУБЕНОВ (от място): Няма ли да се обсъжда?

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Тъй като и двата проекта имат голяма еднаквост, мисля, че няма нужда да има дебати по това, тъй като не се различават съществено.

РОСЕН ХУБЕНОВ: По процедурата, тъй като водещият я нарушава.

Ако целта е вие да гласувате с механичното си мнозинство и с подкрепата на Движението за права и свободи, уважаема управляваща коалиция, това е начинът. Без обсъждане, без дебати, без да се чуят аргументи нито за, нито против. Гласувайте! Ако желаете целият народ да разбере за какво става дума и за какво се гласува и какво решение взема народното представителство, ние трябва да направим дебати. Между двата проекта има особено съществена разлика и тя характеризира подхода на двете сили.

Едната разлика е, че ние искаме преди да гласуваме за определена личност, предлагана като председател на Народното събрание, да обсъдим тази личност. Това, което вие предлагате, е да няма обсъждане. Това е разликата в двата проекта. Ако смятате, че тази разлика е несъществена, дълбоко се лъжете.

Аз искам да зная за кого ще гласувам. Бих могъл да гласувам за кандидата, предложен от дясната половина, но искам той да ме увери, че притежава необходимите качества. (Ръкопляскания от блока на Парламентарния съюз за социална демокрация) ББ/КТ 6.1

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Пристъпваме към гласуване и приемане текст по текст на проектите, по реда на предлагането.

Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание.

Процедурно? Да, кажете!

ФИЛИП БОКОВ: Благодаря Ви, господин председателю! Аз вземам думата по процедурен въпрос.

ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (Приближава се към председателствуващия): Нямаме правилник и няма процедурен въпрос, няма право да взема думата. Вземете му думата!

ФИЛИП БОКОВ: Съгласно съществуващата в тази зала традиция, уважаеми дами и господа, тогава, когато се правят процедурни предложения, те се подлагат на гласуване веднага. Аз предлагам да подложите на гласуване предложението на народния представител Росен Хубенов, за да видим наистина кой къде стои.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Предложенията ще бъдат поставени на гласуване по реда на тяхното постъпване.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател! Дълбоко се извинявам, че трябва да взимам за втори път думата. Искам да напомня, че се намираме в Народно събрание, а не във Велико Народно събрание. И понеже това е Народно събрание, то още няма правилник, още няма избрана процедура как да се провеждат гласуванията, как да се взимат реплики, дуплики, аз моля някои хора да забравят, че са били във Великото Народно събрание. Поради тази причина започваме отново. Просто това да влезе на някои хора в главата.

Има два проекта в момента. Единият, представен от Съюза на демократичните сили, другият, представен след това от групата за Социална демокрация или не зная вече как се наричат. В този смисъл за нашата ефективна, оперативна, наистина делова работа. (Гледат ви горе хората и журналисти, и чужденци и моля да се държите нали както подобава на едно българско Народно събрание) (Шум в залата, ръкопляскания от блока на СДС)

И аз умолявам господин председателят да подложи на гласуване най-напред проекта на Съюза на демократичните сили.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Нямате думата, господине! Не Ви давам думата. (Обръща се към приближаващия към 6.2 микрофоните Мирослав Дърмов) Няма процедурно изказване.

МИРОСЛАВ ДЪРМОВ: Уважеми колеги, правя процедурно предложение да пристъпим към дебати на двата предложени проекта.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Пристъпваме към гласуване текст по текст на проекта по реда на предложенията.

„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

 

Приема процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание, както следва:

 1. Изборът за председател на Народното събрание става с тайно гласуване“.

Който е за приемане на този текст, изборът за председател на Народното събрание да стане с тайно гласуване, моля да гласува.

ЧАВДАР КЮРАНОВ (Приближава се към председателствуващия): Моля да ми дадете думата за процедурно предложение.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: В момента сме в процедура на гласуване. След това.

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Уважаеми народни представители! Днес става нещо безпрецедентно в историята на този парламент. Днес се прави опит елементарна практика, съществуваща в целия свят да бъде потъпкана. Да не се даде възможност да се гласува едно процедурно предложение. Може да няма никакъв правилник, може да няма никакви приети правила, обаче по такъв начин да се постъпва, разберете, това просто за вас не е полезно. Не може така да се работи. Направено е едно предложение да се обсъдят тези проекти. Ако искате да не се обсъждат, кажете си го, да го разберат всички.

Не може тези проекти да не бъдат обсъждани. Между тях има много голяма разлика. За съжаление председателствуващият не я вижда, но народните представители я виждат. Нека да преминем към един нормален ход на работата, а не да отиваме към извращаване на една елементарна практика, съществуваща във всички народни събрания по този свят.

ФИЛИП ДИМИТРОВ: Дами и господа! Струва ми се, че това, което става в момента в залата, е типичен пример за това как може да се блокира работата в един парламент.

В настоящия момент са постъпили два проекта, които, ако евентуално някой е слушал внимателно текстовете им, се различават в един-единствен пункт. Този един-единствен пункт е пунктът дали трябва да се прави обсъждане и да се задават въпроси на кандидата или не.

След като бяха поставени тези два проекта господин Юнал Лютфи излезе, изрази становище и направи предложение, което по съществото си е процедурно, а именно с гласуване да се реши кой от тези два проекта следва да бъде възприет като основа за обсъждане. Не сме гласували процедурни правила, естествено.

При това положение на нещата аз моля почитаемият председателствуващ Народното събрание, да осъществи процедурното предложение на господин Юнал Лютфи и да бъде решено за какво говорим. Да бъде решено дали обсъждаме единия текст или другия.

КЛАРА МАРИНОВА (от място): Започва се от най-отдалеченото предложение.

ФИЛИП ДИМИТРОВ: Очевидно е, че това е предложението, което единствено съдържа някаква алтернатива. Защото тази алтернатива, както вече казах, в двата текста е една-единствена теза – тезата за обсъждане или не на кандидатурата.

Така че, моля господин председателствуващият да действува според направените по реда си процедурни предложения.

ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ: Уважаеми дами и господа, господин председателствуващ! Учудвам се от факта, че някои ме карат да гласувам за проект за избиране на председател на Народното събрание, който аз не познавам. Как? Аз не съм толкова умен като господин Филип Димитров, за да го запомня с едно прочитане.

Настоявам да бъде размножен и раздаден на народните представители. (Ръкопляскания от ПССД)

КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми господин президент, дами и господа народни представители! Подкрепям процедурното предложение двата проекта да бъдат размножени и раздадени и по тях да започне дискусия. (Възгласи: „Браво!“ и ръкопляскания от ПССД)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Преминаваме към гласуване на процедурните предложения по реда на тяхното постъпване.

Анулирам процедурата за преминаване към гласуване.

Предлагам за гласуване процедурното предложение – да се гласува като база за разискване и база за решение предложението, направено от Съюза на демократичните сили. Който е съгласен за база за решение, за база на разискване да стане решението на Съюза на демократичните сили, моля да гласува. Дами и господа, гласувайте!

КЛАРА МАРИНОВА (от място): Какво да гласуваме?

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: За база на предложението да стане решението на Съюза на демократичните сили.

Решението се приема със 124 гласували за, 7 против и 3 въздържали се.

(Възгласи: „БКП, БКП!“ от Парламентарния съюз за социална демокрация)

Сега подлагам на гласуване второто процедурно предложение – откриване на дебати по проекта, предложен за решение от Съюза на демократичните сили. Който е съгласен да се открият дебати по проекта за решение на Съюза на демократичните сили за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание, моля да гласува.

За откриване на дебати са гласували 91, против 130, въздържали се няма. Решението за откриване на дебати не се приема. (Възгласи: „Браво!“ и „Демокрация!“ от ПССД)

Пристъпваме към приемане на текста на проекторешението – текст по текст.

Предлагам на гласуване следното процедурно предложение – да се раздаде ли копие от проекторешението на всички народни представители преди то да бъде обсъдено. Който е съгласен копие от проекторешението да се раздаде предварително на народните представители, да гласува.

Моля народните представители да гласуват да се раздаде предложението от проекторешението на всички народни представители!

113 гласували за, против 108, няма въздържали се. Решението се приема.

Давам почивка от 15 минути. (След почивката)

 

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Имаме кворум, заседанието продължава.

ЖАН ВИДЕНОВ: Имам процедурно предложение.

След като се запознахме с раздадения ни проект за решение на Народното събрание за процедурата по избор на председател на Народното събрание, ние внасяме следното процедурно предложение, което, надяваме се, ще разчисти пътя към бързото приемане на това решение и ще спести излишни спорове и конфликти.

Съгласни сме и предлагаме на останалите парламентарни сили да гласуваме това решение ан блок, като отделно гласуваме две важни допълнения.

Едното, което веднага ще предам на господин председателствуващия, на което обърнаха внимание и говорилите тук представители на други политически парламентарни сили – това е допълнението по чл. 2 от проекта за решение. Както си спомняте, аз предложих в самото начало на тези дебати след т. 2 да се добави: „Обсъждането на кандидатурите включва както кратки експозета на кандидатите, въпроси към тях, отговори и изказвания на представители на парламентарните политически сили или отделни народни представители“.

Това предложение, което предлагаме да се гласува допълнително към приетото ан блок решение, изразява нашата твърда убеденост, че не е възможно толкова важен кадрови въпрос на Народното събрание да се гласува без пълно опознаване на кандидатурите и задоволяване на интереса към тях от страна на народните представители.

Второто предложение е по-скоро правно-техническо.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Не те слуша председателствуващият.

ЖАН ВИДЕНОВ: Аз ще представя и двете предложения в писмен вид, така че не само ушите, но и очите да допринесат за конструктивността на днешните дебати.

Второто предложение е по-скоро от правно-техническо естество. В чл. 9 предлагаме да се възпроизведе точно чл. 81, ал. 2 от Конституцията на Република България, където се казва, че за избран се счита този кандидат, който е събрал гласовете на повече ЦМ/КТ 8.1 от половината присъствуващи народни представители.

Заповядайте, господин председателствуващ.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение: Проектът за решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание, който вие притежавате, да се приеме ан блок. След това ще бъдат подложени на гласуване допълненията към отделните текстове, които се направиха досега, а именно допълнение към чл. 2 от първоначално предложения проект.

Първо предлагаме да се приеме направеното процедурно предложение.

Който е съгласен с направеното процедурно предложение от страна на председателя на Парламентарния съюз за социалистическа демокрация (оживление в залата), за социална демокрация, както беше прочетено, да се гласува именно ан блок, моля да гласува.

226 за, 1 против, въздържал се 1.

Предложението, което се направи, е прието.

Пристъпваме към гласуване на решението за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание ан блок.

Който е съгласен (оживление в залата) с приемането на решението за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание, проекта притежавате, моля да гласува.

За предложението са гласували 212, против 1, въздържали се 12.

Решението за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание ан блок се приема.

Пристъпваме към предложението на Парламентарния съюз за социална демокрация относно допълнение към чл. 2 на решението за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание, а именно:

В чл. 2 след думите „и от отделни народни представители“, да се добави изречението: „Обсъждането на кандидатурите включва кратки експозета на кандидатите, въпроси към тях, отговори и изказвания на представители на парламентарните политически сили или отделни народни представители“.

Който е съгласен този текст да влезе в редакцията на чл. 2 от решението за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание, моля да гласува.

За предложението са гласували 106, против 126, въздържали се няма.

Предложението не се приема. (Ръкопляскания) Пристъпваме към гласуване на второто предложение от Парламентарния съюз за социална демокрация относно допълнение към чл. 9 от решението за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание. В чл. 9, цитирам: „Повече от половината от гласувалите народни представители“, да се замени с текста: „повече от половината от присъствуващите народни представители“.

Който е съгласен в чл. 9 изразът „повече от половината от гласувалите народни представители“ да бъде заменен с „повече от половината от присъствуващите народни представители“, моля да гласува.

Резултатът е: 108 за направеното предложение за допълнение към чл. 9, 124 против и въздържали се 2. Решението не се приема. (Ръкопляскания от БСП)

МАРИЕЛА МИТЕВА: Използувам правото си да оспоря настоящото гласуване, защото по същество Народното събрание прие решение, което е в противоречие с Конституцията – нещо, което поне за мен е непростимо.

Има много голяма разлика между двете мнозинства, които бяха предлагани. Едното е „повече от половината от присъствуващите“, а другото е „повече от половината от гласувалите“. По този начин, както се прие решението, предложено от Съюза на демократичните сили, няма пречки само двама народни представители да гласуват и председателят да се смята за избран. За мен това е абсурдно. (Ръкопляскания от БСП)

ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА: Уважаеми господин председател, искам думата, за да обясня вота на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили. (Възгласи от БСП: „Няма такава процедура!“, „Имате право за обяснение на единичен вот“)

Парламентарната група на Съюза на демократичните сили гласува против това решение, тъй като ние приехме изборът на председател на Народното събрание да стане при тайно гласуване. При тайно гласуване да се говори за присъствуващи е един абсурд. При тайно гласуване има участвували в гласуването. (Ръкопляскания от СДС)

Ако някой мисли, че някое решение противоречи на Конституцията, то нека да не занимава с това Народното събрание, има Конституционен съд, нека отнесе въпроса до там. (Смях сред БСП и ръкопляскания от СДС)

ЖАН ВИДЕНОВ: Ако уважаемата колежка Велчева смята, че при тайното гласуване няма присъствуващи в Народното събрание народни представители (ръкопляскания от БСП), си е за сметка на нейната формална или неформална логика. Нека прочете отново Аристотел.

Аз лично приканвам председателствуващият Народното събрание в момент, когато сме в процедура на оспорен вот, да не допуска нови изказвания, а да вземе решението ще се повтаря ли вотът или няма да се повтаря, което според Конституцията е в негови ръце.

Благодаря.

КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: Господин председателю, искам да припомня думите на уважавания депутат Александър Йорданов преди почивката. Господин Йорданов преди почивката заяви, че ние не можем да пренасяме механично това, което е било във Великото Народно събрание. Сега започваме отначало. И господин Йорданов е напълно прав. Въпросът е, господин Йорданов, как ще започнем.

Има ли между нас народен представител, който да не е избран в името на демокрацията? Има ли политическа платформа на някоя партия, присъствуваща тук, която да е против демокрацията, против дебатите, против демократичното обсъждане на нещата? Можем ли да започнем с нарушение на Конституцията, както току-що стана?

И ще завърша с изказването на другия наш уважаван депутат господин Филип Димитров, който припомни как тук за последен път е говорил Никола Петков. Аз не вярвам, че нашето Народно събрание ще стане същото, каквото беше онова последно Народно събрание, когато мнозинството налагаше своя вот без изобщо да обсъжда, без да се интересува от каквото и да било.

Благодаря ви. (Ръкопляскания от БСП)

РОСЕН ХУБЕНОВ: Аз се обръщам към юристите в този парламент. Преди съвсем малко време всички ние се заклехме да спазваме Конституцията на Република България и с подлагането на гласуване преди малко на оспореното решение, ние я нарушихме, защото чл. 81, ал. 2 от Конституцията на Република България, моля да направите справка, гласи: „Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъствуващите народни представители, освен когато Конституцията изисква друго мнозинство“.

Ал. 1, която е преди ал. 2, също си служи с правното понятие „присъствуващи“: Народното събрание може да заседава и приема своите актове, когато присъствуват повече от половината народни представители“. Става дума за кворума, при който могат да бъдат вземани каквито и да е решения. Така че излишно е сега да се гласува. Въпросът е решен с Конституцията. Мнозинството се определя на базата на присъствуващите. Нека да се поправи само тази техническа грешка, аз се надявам, че това е техническа грешка в проекта на Съюза на демократичните сили, и на базата на присъствуващите, тоест на базата на Конституцията, да изчислим гласовете „за“ и „против“. (Единични ръкопляскания от БСП)

СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, много думи изприказвахме, става дума за едно и също нещо, няма смисъл да спорим. Тъй като гласуването е тайно, със саморъчно вписване в книгите, начинът, по който ще удостоверим присъствието си в този избор, ще бъде като се разпишем в книгите. Така че формулировката е съвсем коректна – „повече от половината от гласувалите“. По този начин ние ще удостоверим присъствието си. (Възгласи от БСП: „Не е така!“) Нека не спорим, няма да променим по същество нещата.

Искам на колежката Митева да кажа: нека да не си разказваме Конституцията. На всички ни е ясно, че за да вземем решение, трябва да сме повече от половината. Така че с двама души изборът не може да стане. Гласуването е съвсем по текста на Конституцията и е съобразено с начина на гласуване: саморъчно с вписване в книгите. По този начин ние ще удостоверим колко присъствуваме тук. Недейте да спорим за едно и също нещо с едно и също съдържание, само че две различни думи.

Благодаря. (Възгласи на несъгласие от БСП) 9.3 ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Уважаеми госпожи и господа народни представители! Бих искал да кажа на госпожа Ботушарова, че вече присъствието на народните представители е удостоверено с подписването в присъствената книга при влизането в Народното събрание, (Димитър Луджев от място: „Може да са излезли“), така че, който е излязъл, е за негова сметка, господин Луджев.

Така че вече е установено какъв е броят на присъствуващите по тази книга и от този брой се установява мнозинството за избор на председател на Народното събрание.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Пристъпваме към гласуване на направеното предложение от народния представител госпожа Митева за пререшаване на гласуването по чл. 9, а именно за допълнение към чл. 9 от решението за приемане на процедури и правила за избиране на председател на Народното събрание.

Текстът „повече от половината от гласувалите народни представители“ да бъде заменен с текста „повече от половината присъствуващите народни представители“. Моля, гласувайте!

За предложението са гласували 111 гласа за, против 115, въздържали се няма.

Предложението за пререшаване на решението на Народното събрание не се приема. (Ръкопляскания от СДС)

Имаме прието вече решение за процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание. Тъй като изборът на председател на Народното събрание ще стане с тайно гласуване, следва да изберем комисия с явно гласуване с мнозинство от повече от половината от присъствуващите народни представители в състав от 5 души. Моля за предложения за членове на комисията по избиране на председател.

ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението беше пропорционално да бъдат представени политическите сили в парламента в тази комисия. Затова Парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлага своите двама участници. Другите две предложения ще очакваме от Парламентарния съюз за социална демокрация, който ще ги даде, и останалият член от Парламентарната група от Движението за права и свободи.

Нашите предложения за участие в тази комисия са за народните представители: Александър Праматарски и Христо Марков.

ЖАН ВИДЕНОВ: С оглед гласуваното решение за процедурата на избор на председател на Народното събрание Парламентарният съюз за социална демокрация предлага в петчленната комисия по избора да влязат членовете на парламентарния съюз Мариела Митева и Кирил Желев.

ЮНАЛ ЛЮТФИ: Съгласно приетото решение за член на тази комисия от Парламентарната група на Движението за права и свободи, предлагаме да бъде народният представител Ремзи Осман.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Решение за избиране на комисия по провеждане на тайното гласуване за избор на председател на Народното събрание.

Предложението за членове на комисията е следното: Александър Праматарски, Христо Марков, Мариела Митева, Кирил Желев и Ремзи Осман.

Пристъпваме към гласуване ан блок. Който е съгласен за членове на комисията за провеждане на избор на председател на Народното събрание в състав: Александър Праматарски, Христо Марков, Мариела Митева, Кирил Желев и Ремзи Осман, моля да гласува.

Гласували са 227 за предложената комисия за провеждане на тайния избор на председател на Народното събрание, против 3 и въздържали се 1.

Решението се приема.

Пристъпваме към издигане на кандидатури за председател на Народното събрание. Моля Вашите предложения. Господин Александър Йорданов.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Във връзка с чл. 77 от Конституцията на Република България Парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлага господин Стефан Димитров Савов да бъде избран за председател на Народното събрание. (Ръкопляскания от СДС и ДПС)

Господин Стефан Димитров Савов е роден в град София на 8 януари 1924 г. Той произхожда от трудолюбиво българско семейство (смях в блока на БСП), което е дало на България видни общественици, революционери, политици и стопански дейци. На първо място сред тях се откроява фигурата на Стефанаки Савов, секретар на Врачанския революционен комитет, избран лично от символа на българската национална революция Дякон Левски.

Господин Стефанаки Савов е виден поборник за националното освобождение на България. Участник в Ботевата чета. Осъден на смърт, като присъдата е била заменена с доживотна каторга. Покъсно той е избиран десет пъти за народен представител в българското Народно събрание.

Бащата, Димитър Савов е виден обществен и стопански деец. Загинал е в лагера в Белене, лагер, създаден от престъпната Комунистическа партия. (Ръкопляскания от СДС)

Стефан Савов е изтъкнат български културен деец. Преводач-испанист, превел 30 художествени произведения на испаноезичната литература.

Господин Стефан Савов е утвърден политик. Избран е за народен представител в Седмото Велико Народно събрание от община „Средец“ в София и е избран в днешното ново Народно събрание от 24.многомандатен Софийски избирателен район и от 6.Врачански избирателен район.

Господин Стефан Савов е председател на Демократическата партия. В Седмото Велико Народно събрание е бил съпредседател на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили.

Парламентарната група на Съюза на демократичните сили препоръчва на вашето внимание кандидатурата на господин Стефан Димитров Савов, един достоен български общественик и политически деец, един човек с богата и всестранна култура.

Препоръчваме кандидатурата на господин Стефан Димитров Савов за председател на Народното събрание.

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от СДС и ДПС)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Думата има госпожа Нора Ананиева.

НОРА АНАНИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! При обсъждане на възможните кандидатури за председател на това Народно събрание, в този момент от развитието на българската демокрация, ние тръгнахме от изключително важните функции и задачи именно на събранието като върховен представителен орган на нацията, като върховен законодателен орган, като форум на диалога и на постигането на съгласие в трудния път на България, като форум – коректив на правителствената дейност. Ето защо ви предлагаме една кандидатура на юрист, кандидатура на човек, който е от главните автори на приетата Конституция, секретар на Конституционната комисия. Предлагаме ви кандидатура, за която няма съмнение, че от първия ден ще тръгне да изпълнява Конституцията, а не да я оспорва, предлагаме ви кандидатура на човек, който даде доказателства за възможностите си да постига съгласие и да търси компромис. Предлагаме ви една кандидатура, обърната не към миналото, а към бъдещето. Това е кандидатурата на нашия млад колега, но достатъчно популярен в страната и приет от различни политически сили, парламентарист, господин Янаки Стоилов. (Ръкопляскания от БСП)

Янаки Стоилов е роден през 1958 година в град Велико Търново. Мисля, че не е нужно да разказваме родословното му дърво, тъй като аз бих гласувала за председател на Народното събрание да изберем господин Стефанаки Савов, лека му пръст, но ние все пак обсъждаме сегашни и изявили се в миналото Велико Народно събрание политици.

Господин Стоилов е бил стажант съдия. След това се е явил на конкурс, спечелил го е и е преподавател по Теория на държавата и правото в Софийския университет. Мисля, че не е нужно повече да се казва за него. Нужно е само да се прочетат стенографските протоколи от миналата година и протоколите на Конституционната комисия, за да стане ясно, че в негово лице ние ще имаме един председател, достоен за младата ни демокрация.

Благодаря. (Ръкопляскания от БСП)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Има думата господин Юнал Лютфи.

ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на Движението за права и свободи не издига кандидатура от своята парламентарна група. Ние подкрепяме кандидатурата на господин Стефан Савов. (Ръкопляскания от СДС и ДПС)

Колегата Александър Йорданов очерта и мотивира кандидатурата на господин Савов. Освен прочетените биографични данни, които показват, че господин Стефан Савов е от стар български революционен род, (ръкопляскания от СДС) освен че е потомствен депутат, освен това е интелектуалец и ерудит. Тук се пропусна да се каже, че той е юрист по образование. Освен това през миналия мандат на парламента той доказа, че е един истински демократ. Ето защо Парламентарната група на Движението за права и свободи подкрепя единодушно кандидатурата на господин Стефан Савов. (Ръкопляскания от СДС и ДПС)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Има думата Юрий Борисов.

ЮРИЙ БОРИСОВ: бих искал да направя отвод на кандидатурата на господин Савов (възгласи: „Не може, не може“ от СДС) и тъй като вие реагирате, бих искал да напомня едни негови думи, произнесени от 1 август 1991 г. Той каза: „Парламент, който не може да чуе едно опозиционно становище, не е демократичен парламент“. Предполагам, че Вие си спомняте своите думи.

Аргументите, които бяха представени тук, за мен не са достатъчни, защото показват единствено, че господин Стефан Савов е син на активен борец срещу тоталитаризма, това беше главният аргумент, това, че е добър преводач, юрист и ерудит. Според мен главният аргумент, който трябва да бъде изтъкнат, тук е работата на господин Стефан Савов и по принцип при обсъждането на различните кондидатури, като парламентарист. (Силно оживление в залата)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Отнемам Ви думата, защото нямаме дебати.

ЮРИЙ БОРИСОВ: Аз искам да направя отвод.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Ако искате да правите отвод, направете го. (Звъни)

ЮРИЙ БОРИСОВ: Ще ми дадете ли думата, господин председателю?

ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това не е Комсомолът, бе момче!

ЮРИЙ БОРИСОВ: От тази половина има повече комсомолски лидери, отколкото от тази.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Има ли други предложения за кандидати за председател?

Има думата Елисавета Миленова.

ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА: Казвам се Елисавета Миленова, председател на партията „Християнско женско движение“ от Парламентарния съюз за социална демокрация. (Оживление и викове в залата)

Използувам правото си като народен представител от 3.Варненски избирателен район да направя следното предложение за председател на Народното събрание.

Предлагам кандидатурата на госпожа Снежана Ботушарова. Искам да кажа защо предлагам нейната кандидатура. Аз няма да говоря за нейната биография в миналото, защото не се постарах да я науча. Няма да говоря за това какъв е нейният род, защото не смятам, че това е аргумент. През цялото време на Великото Народно събрание ми правеше впечатление нейното излизане на трибуната като професионалист и като характер как уталожваше страстите, които днес явно не могат да се уталожат. Все пак, въпреки насмешката, господа, позволете на един председател на женска партия да ви предложи женска кандидатура на специалист.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Има ли други предложения?

Има думата госпожа Ботушарова.

СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, уважаема госпожо Миленова! Мога ли да приема Вашето предложение като желание да се присъедините към Парламентарната група на Съюза на демократичните сили? (Смях в залата и ръкопляскания от СДС). Благодаря за хубавите думи. Колеги, позволете ми да си направя отвод (оживление в залата) … моля ви, посочено е изрично, че от парламентарните групи или отделни народни представители се правят предложения, но позволете ми да не го приема и да направя отвод на направеното предложение. Мисля, че не може да стане, въпреки личната воля на всеки един от нас. Моля ви, приемете, че това са едни хубави думи, които бяха казани. Благодаря, но аз не ги приемам и ако трябва, считайте това за отвод от моя страна.

Благодаря. (Ръкопляскания)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Има ли други предложения за председател на Народното събрание.

Има думата господин Янаки Стоилов.

ЯНАКИ СТОИЛОВ: Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми господа народни представители! Ситуацията, в която попаднахме, ме кара да се замисля сериозно дали е целесъобразно да участвувам със своята кандидатура в този избор. Не заради това, че поради политическото съотношение на силите е парламента е естествено господин Савов да има по-големи шансове, но заради това, че вие не пожелахте да докажете тези свои шансове в една свободна дискусия, за каквато мнозина от вас претендираха при предишното Народно събрание. (Ръкопляскания от БСП)

Бих искал да кажа само, че на мястото на господин Савов лично аз щях да изисквам от своите колеги от парламентарната група да подкрепят предложението за обсъждане на кандидатурите, за да се докаже кой какви възгледи има за развитието на бъдещото Народно събрание и за бъдещото развитие на страната, защото в тази ситуация ние няма да можем да изложим своите лични позиции.

Отново ще трябва да се гласува, вероятно блоково, както го каза господин Юнал Лютфи, който се опита да заангажира предварително вота на своите колеги. Вие вероятно ще го имате, заедно с вашия вот. Но така ли ще доказваме своите предимства в Народното събрание. Защото ние кандидатствуваме за избор на ръководство на Народното събрание, а не за Политбюро на този парламент. (Ръкопляскания от БСП)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Има думата господин Александър Йорданов.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Мисля, че хората, които са в тази зала – уважаемите господа народни представители са прочели Конституцията на Република България .. (Оживление в залата), където, ако се познава тази Конституция .. (Викове от блока на БСП: „Е-е-е …“ Как да не се познава? Нали я създавахме?“) … особено чл. 77, ал. 1, в който се регламентират правомощията на председателя на Народното събрание. Ако се познават тези правомощия от юрист като господин Стоилов, трябва добре да се разбира, че е абсурдно от юридическа и конституционна гледна точка да се говори за това какви възгледи имал кандидатът за председател на Народното събрание за развитието на Народното събрание … (Смях и оживление, частични ръкопляскания)

Народното събрание, господа, нито е държава, нито е Министерски съвет, нито е стопанско предприятие, за да има неговият председател възгледи за развитието му. (Частични ръкопляскания от страна на СДС и ДПС)

По-нататък. Моля ви да си извадите от чантите Конституцията, да я прочетете …

ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Какво слушаме в момента? Господин председател, какво е това?

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Що се отнася до кандидатурата на господин Савов …

ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Това предложение ли е?

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля да си припомните миналогодишната ваша симпатична кандидатура, господа … (Смях и оживление в залата) Тогава изглежда не бяха изтъквани аргументите за юрист.

ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Няма дебати!

ФИЛИП БОКОВ И ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): В момента няма дебати.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Стефан Савов е завършил Юридическия факултет на Софийския университет и то по времето, когато в Юридическия факултет имаше световни, наистина световни юридически имена. Някои от тези имена загинаха в лагерите на смъртта. Господин Стефан Савов многократно е бил в тези лагери на смъртта, създадени от вашата Комунистическа партия … (Протести, ръкопляскания за прекъсване, председателят звъни) Именно затова, ако сте достойни българи и наистина мислите за бъдещето на България, ще гласувате с отворено сърце именно за кандидатурата на един достоен български политик, юрист и човек – господин Стефан Димитров Савов.

ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ (от място): Няма да правим дебати, разбрахме.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Тогава ще гласуваме. (Частични ръкопляскания)

НОРА АНАНИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Струва ми се, че с възприетата процедура, която гласувахме без да се замислим сериозно, ние поставяме господин Савов в много неудобно положение. Като че ли говорим за човек, който отсъствува. Призовавам го да заяви за себе си, като се яви на тази трибуна.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Има ли други предложения за председатели на Народното събрание?

ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми колеги! Дайте да бъдем по-експедитивни. (Протести от страна на Парламентарната група на БСП) С оглед на това господин председателствуващ, предлагам да се гласува прекъсване на дебатите и да се премине към гласуване … (Частични ръкопляскания)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Има ли други предложения за председател на Народното събрание? (Оживление в залата) Няма.

ЖАН ВИДЕНОВ: Съгласно възприетата практика в тази зала, уважаеми господа, когато има предложение за прекратяване на дебатите предварително, преди гласуването, се изслушва един народен представител, който има аргументи против.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Няма дебати.

ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Няма дебати.

ЖАН ВИДЕНОВ: Кажете това, че няма дебати на господин Юнал Лютфи, който внесе това предложение, уважаеми господа от СДС-движение и на господин Александър Йорданов, който се включи в дебатите много активно и с типична по стил и за него, и за този вид парламентарен жанр пледоария.

От името на Парламентарната група … извинете Парламентарния съюз за социална демокрация … (Смях и оживление, частични ръкопляскания)

МИНИСТЪР ИВАН ПУШКАРОВ (от място): Много често се променяте …

ЖАН ВИДЕНОВ: Вземаме почивка, която по традицията в този парламент, не може да ни бъде отказана.

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Господин Филип Димитров има думата.

ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Нямате право на почивка. Да се гласува.

ФИЛИП ДИМИТРОВ: Господин председателствуващ! С оглед на процедурата: първо, да не се възприема предложението на господин Юнал Лютфи за прекратяване на дебатите, защото такива няма и, второ, да се открие процедура по извършване на гласуване. (Народните представители от ПССД напускат заседанието)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Откриваме процедура за гласуване на председател на Народното събрание.

Кандидати за председатели на Народното събрание са Стефан Димитров Савов и Янаки Стоилов.

Поканвам господата народни представители да пристъпят към тайно гласуване в съответните помещения. (След почивката)

 

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Господа, да продължим заседанието на Народното събрание. Давам думата на господин Александър Праматарски, който от името на Комисията по провеждането на избор за председател на Народното събрание, ще прочете резултата от избора.

АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми колеги народни представители, дами и господа! Позволете ми да прочета протокола.

Днес, 4 ноември 1991 г. се проведе избор за председател на Народното събрание.

Комисията в състав:

Александър Праматарски,

Христо Марков,

Мариела Митева,

Кирил Желев,

Ремзи Осман обявява следните резултати:

 1. Общ брой на гласували народни представители – 235.

2 Брой на разкъсани бюлетини – няма.

 1. Брой на бюлетини, в които са оставени незачеркнати повече от едно име – един брой.
 2. Брой на бюлетини, в които са зачеркнати всички имена няма.
 3. Брой на действителните бюлетини, както следва:

За господин Стефан Димитров Савов – 130. (Ръкопляскания и ставане на крата от блока на СДС)

За господин Янаки Боянов Стоилов – 104. (Ръкопляскания от цялата зала)

Въз основа на резултатите от проведения избор Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България избира господин Стефан Димитров Савов за председател на Народното събрание. Честито! (Ръкопляскания)

ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЛАДИМИР АБАДЖИЕВ: Поздравявам господин Стефан Савов с избора му за председател на Народното събрание и му пожелавам ползотворна работа.

Господин Савов, моля заемете председателското място. (Господин Стефан Савов заема председателското място)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги! Преди всичко искам да благодаря на господин Абаджиев – старшия по възраст наш временен председател, че успя да проведе първата част на заседанието, за да можем да започнем ползотворна работа.

Нека изразя в началото едно малко огорчение, което не е мое, а е огорчение бих казал на Народното събрание, че в момента, когато се избира председател на Народното събрание, а Народното събрание е онази институция, която по Конституция стои на най-високо място, не присъстват нито президентът, нито вицепрезидентът, нито членовете на Министерския съвет и господа посланиците горе. Аз смятам, че просто би трябвало да има едно по-голямо уважение към Народното събрание. Разбирате ме, че не говоря , защото Народното събрание, което аз ще имам честта да представлявам, безспорно, че играе една голяма роля в нашия политически живот.

Благодаря ви сърдечно за вашия избор. Благодаря, че ме натоварихте с тази голяма и тежка задача. Зная, вие знаете добре, че за втори път се представя кандидатурата ми в Народното събрание. Веднъж във Великото Народно събрание, веднъж сега. Зная добре, че моят избор този път е и израз на промененото политическо положение в страната. Всеки председател на едно Народно събрание би искал да бъде избран с колкото се може повече гласове и да има консенсус. Ясно ми е, че политическите страсти в България са все още много буйни, да кажем. Така че това едва ли би могло да се постигне.

Мога да кажа, че напълно осъзнавам отговорността си като председател на Народното събрание, който ръководи заседанията, че трябва да се основавам на Конституцията и правилника, който ние ще създадем. Това е първо задължение на един председател на Народното събрание.

Освен това ясно ми е, че трябва във всеки един случай да показвам безпристрастност. Председателят на Народното събрание е все пак председател на всички народни представители.

От друга страна, аз съм с ясното съзнание, че България все още се намира в един процес на демократизация. Все още сме далеч от това да бъдем една истинска демокрация и зная, че Народното събрание е именно тази институция, която е гарант, многопартийното Народно събрание за демокрацията в България (ръкопляскания от залата).

Така че аз смятам за свой дълг също да правя всичко възможно по силите ми, за да гарантирам демократичното развитие на нашата страна.

И за да покажа пример, че би трябвало да сложим край на многословността, аз ще бъда съвсем кратък, ще завършва речта си, защото смятам, че в Народното събрание са необходими повече дела, отколкото думи. А делата на народните представители са законите, които ще гласуваме и с които закони ние ще направим нашата родина една демократична и преуспяваща страна. Благодаря ви. (Ръкопляскания от цялата зала)

(Господин Савов заема председателското място)

Благодаря! Заседанието продължава.

Следващата точка от нашия дневен ред е приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Народното събрание.

Уважаеми госпожи и господа! Постъпили са два проекта за процедурни правила. Досега два – повече няма при мен. Единият е представен от Съюза на демократичните сили, а другият е представен от Парламентарния съюз за социална демокрация. Аз предлагам до момента, докато нямаме още нито временни правила, нито правилник да се водим от общата парламентарна практика. Затова предлагам от вносителите по един докладчик, който да изясни проектите. А след това, тъй като не виждам да има проект от Движението за права и свободи, и то да изкаже своето становище.

Заповядайте, господин Пирински.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин председател! По процедурата, която предложихте, взимам думата, но доколкото съм първият,за заставащ на тази трибуна след Вашия избор, позволете ми от собствено име и от името на Парламентарния съюз за социална демокрация да Ви поздравя с този избор. Да изразя нашата надежда, че действително както и Вие заявихте, че ще бъдете председател на всички народни представители и ще дадете своя принос за намаляване на онази конфронтация, която споменахте.

Вие споменахте, господин председател, за дневен ред на днешното заседание на Народното събрание – първо заседание. Такъв ние всички знаем, че няма. Има предложени точки от Секретариата, които да бъдат разгледани, но по никой начин не можем да считаме тези точки за приет от народното представителство дневен ред. Точката, която фигурира във Вашия списък от точки, предложени от Секретариата и към която сега предлагате да пристъпим, касае избора на заместник-председатели и както Вие справедливо отбелязахте, има два проекта. Предлагате по един докладчик за всеки от тези проекти, но господин председателю, доколкото Вие навярно сте се запознали с текстовете на тези две предложения, не може да не сте видели, че те имат доста, да не кажем диаметрално противоположни постановки. Още в първа точка единият фиксира броя на заместник-председателите.

Струва ни се, господин председателю, че ако по предходната точка, по която беше избран председателят, ние бяхме постъпили по по-друг начин, беше дадена възможност за дебати и беше дадена възможност на народните представители да се предложат не два текста, по които да се гласува, а един текст, който да бъде достатъчно преработен, онова пожелание, което Вие изразихте, а именно да бъдете избран с максимално голям брой гласове, щеше да бъде реализирано в много по-голяма степен, отколкото сега.

Предлагаме Ви да не продължавате по този път – тази практика на механично гласуване, тъй като иначе нашият парламент наистина би бил машина за гласуване и в този смисъл едва ли бихме могли да говорим за някаква сериозна смяна на системата (смехове в залата).

Няма да дадем възможност на излъчени представители от различните парламентарни групи да разгледат двата проекта, които са предложени и да се помъчат да ги уеднаквят и на една втора част на това заседание, за да не нарушаваме Конституцията, да ни бъде предложен един проект, достатъчно съгласуван, в който, ако има различия, то те да бъдат ясно очертани.

Моля ви да подложите на гласуване това мое процедурно предложение – да бъде излъчена контактна или работна група, подобна на това, което имахме като Комисия по провеждане на избора за Вашия избор, която в течение на остатъка от днешния ден и може би част от утрешния да изработи единен проект. Моля Ви, господин председателю, да подложите това предложение на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря на господин Пирински. Има думата госпожица Велчева.

ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА: Когато определяме каква ще бъде процедурата, по която ще вървим оттук нататък, ми се струва, че все пак трябва да се придържаме към Конституцията. А тя в това отношение е изрична – Конституцията предвижда, че и председателят, и заместник-председателите трябва да бъдат избрани на първото заседание. Тоест, ние нямаме практическа възможност да излъчваме някакви групи, които да съгласуват проекти. Различията между двата проекта не са толкова големи и именно процедурата, предложена от председателя е най-удачна в случая, тъй като ще се даде възможност на двамата вносители – двете парламентарни групи, да изразят положителните и отрицателните качества на двата проекта и оттам нататък да се реши кой от тях да бъде приет за разглеждане. А именно при тези изложения ще се очертае дали има толкова съществени различия или няма.

Затова предлагам да се поставят на гласуване двете процедурни предложения, като се надявам Българската социалистическа партия да оттегли своето (смях в залата).

(Георги Пирински става и се запътва към трибуната)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Само едно обяснение обаче, господин Пирински, защото Вие знаете, че един оратор по един и същ въпрос два пъти не говори. А Вие сте депутат с опит нали, млад депутат, обаче с опит.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: За съжаление бих се разделил с този опит колкото се може по-скоро.

Но, за да обясня на госпожица Велчева – действително Вие сте права, че на първото заседание трябва да се реши този 14.2 въпрос. Ако бяхте проследили онова, което казах – аз предложих да считаме това заседание не за приключено днес, а неговата първа част за приключена, като го довършим когато сме достатъчно готови.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Мисля, че нещата са съвсем ясни. Аз ще поставя и двете предложения на гласуване. Първо, ще гласуваме предложението, което първо се направи от господин Пирински от името на Парламентарния съюз за социална демокрация, което горе-долу, както го разбрах, е в смисъл да се образува комисия, която да се опита да уеднакви и т.н. Моля Ви, който е съгласен с предложението на господин Пирински да се образува комисия, която да работи, нека гласува с да, който е против, ясно е, че с не.

От общо гласували 231, за – 100, против – 130. Предложението, направено от господин Пирински, се отхвърля.

Остава да гласуваме тогава и предложението, което гласи, че всяка една група ще излъчи по един докладчик като и Движението за права и свободи ще има възможност да вземе своето становище.

Който е съгласен … (Депутатът Жан Виденов се насочва към трибуната)

Вижте, когато аз поставям въпроса за гласуване, господин Жан Виденов, останете си на мястото. Аз съм поставил въпроса за гласуване.

ЧАВДАР КЮРАНОВ (от място): Вие не гледате, че той вдигаше ръка преди това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Когато се поставят въпроси за гласуване процедурни предложения не се правят. Моля Ви, спазвайте елементарната практика. Който е съгласен докладчици на двата проекта да се изкажат, моля да гласува с да. Тези, които са против – с не.

За – 165, против – 41, въздържали се – 18.

При това положение предложението е прието. Моля господин Джеров, който е докладчик от страна на Съюза на демократичните сили да дойде и да изясни проекта, представен от съюза.

ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Благодаря за дадената ми дума. Аз ще бъда съвсем кратък и ще се спра само на онези моменти, които са значими в случая.

Раздадени са и двете проекторешения на двете парламентарни групи. Аз бих приел, че между тях, като изключим чл. 1, или т. 1, независимо как ще ги назовем, останалите точки са почти сходни. Основното различие се крие в пункт 1.

Бих си позволил да спра вашето внимание именно на представения от Съюза на демократичните сили проект за това, защото той изчиства още в началото това основно различие. На мен ми се струва, че съвсем правилно се поставя възможността всяка една от трите парламентарни групи да представи и да получи представителност с един член в председателството на Народното събрание. Всъщност по този начин, ако приемем предложеното от Съюза на демократичните сили, още в началото ще определим, че в председателството ще има трима заместник-председатели. Това е съвсем правилно и съвсем прецизно, защото струва ми се, че се присъединяваме към едни модерни виждания, че председателското тяло трябва да съдържа, или да е съставено по-точно, от един представител от всяка парламентарна група. Затова именно са поставени трима заместник-председатели, за да може всяка парламентарна група да има един свой представител.

Тук ми се струва, че не би трябвало да размишляваме по един друг начин – съобразно пропорционалното представяне. То може да намери отражение в комисии и в някои други неща. Но тогава, когато съставяме Бюрото, на малко по-стар език казано, или Председателството, според мен най-правилно е всяка парламентарна група да бъде представена с един представител.

Нито по-рано, нито сега съм бил привърженик на тези контактни групи. Нека да решаваме въпросите тук, а не да има контактни групи, които се събират, шушукат, уточняват и ни представят готови проекти. Мисля, че ние, народните представители, сме достатъчно грамотни да решаваме тук нещата и да не се нуждаем от такива представителства, които ще трябва да се събират по кабинетите и да предрешават нашите въпроси.

И втори един момент, за който също така смятам, че е едно преимущество в проекта на Съюза на демократичните сили, това е свързано с чл. 8. Приемайки, че ще има представителност на всяка парламентарна група в това председателство, с проекта се гарантира това да стане докрай, защото при положение, че всяка една парламентарна група представи по един или двама членове, а това е и право на всяка парламентарна група, би могло представителят на едната парламентарна група да бъде избран, другият – не. И при това положение в нашите правила предлагаме, след като представителят на една парламентарна група е избран, въпросът с представителството на тази парламентарна група да се смята за приключен. И тогава вече се прави второ гласуване за представителя на тази парламентарна група, който не е успял да получи съответното мнозинство.

По другите въпроси не вземам отношение. Както ви казах, съвпадението е абсолютно. Не е въпрос само до начин на редактиране. В края на краищата ние ще прилагаме онова, което е отразено в правилата.

Благодаря за вашето внимание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Джеров.

Кой ще бъде докладчик от страна на Парламентарния съюз за социална демокрация?

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ (от място): Може ли една реплика?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте, реплики не може на едно изложение на доклада, моля ви се. (Остра реакция от блока на ПССД: „Защо да не може?! На какво основание?!“)

На какво основание ли, господин Шапатов? На основание, че докато има временни правила, така или иначе председателят решава тези въпроси. (Силен шум в залата, реакция от страна на ПССД, ръкопляскания, „Е-е-е!“)

Ако вие смятате, че нарушавам някакъв парламентарен ред, това е друг въпрос. Реплика – не, а ще може вашият докладчик да изнесе своите аргументи и контрааргументи.

Кой е докладчик от страна на Парламентарния съюз за социална демокрация? Защото, разберете, че действително ние имаме едно конституционно положение. И в това конституционно 15.2 положение е ясно казано – че в един ден се провеждат изборите и на председателя, и на заместник-председателите. (Шум в залата) В едно заседание. Моля ви да прочетете Конституцията добре.

Моля докладчикът от страна на Парламентарния съюз за социална демокрация да изнесе своята теза.

ЖАН ВИДЕНОВ: От ръководството на парламентарния съюз ми беше възложено да подготвим проект за решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Народното събрание. Изразявам пред уважаемите народни представители решението на ръководството на парламентарния съюз да се откажем от експозе по разработения от нас проект. Причината за това е в тактиката, налагана от председателствувалия първата част на днешното заседание господин Абаджиев и от новоизбрания председател господин Савов.

Аз искам да изразя рязък протест за начина, по който в тая пленарна зала се ограничават дебатите, плурализмът на предложенията, по който се лишават отделните народни представители от възможността пълноценно да участват в дискусията. Това право се прехвърля само на ръководствата на техните парламентарни групи, които между впрочем, нека напомня на господин председателя, все още не са създадени. И от всичко това не може да не следва съвсем логично едно блоково гласуване, което всички резултати от гласуването досега доказват и против което толкова много се спореше през миналата година именно от представителите на Съюза на демократичните сили.

Преди да завърша искам само да кажа, че господин Джеров се опита да внесе сред нас едно напълно илюзорно усещане, че между двата алтернативни проекта има голяма прилика. Това съвършено не отговаря на истината. Съюзът за социална демокрация не може да приеме предложението съставът на заместник-председателите на Народното събрание да бъде пряко обвързан с представителството на отделните парламентарни групи, които, отново заявявам, все още не са изградени, защото няма процедура за това. Това не беше нашата практика през миналата година по време на конституирането на Великото Народно събрание. Това не е и практиката на подавляващото мнозинство от демократичните парламенти в Европа и в света. Освен това отново при проекта, предложен ни от Съюза на демократичните сили, се предвижда отказ от всякакви дебати, отказ от всякакво навлизане в същността на предложените кадрови решения, което е абсолютно неприемливо поради пълната му антидемократичност.

Най-сетне аз мисля, че има огромна разлика и по чисто процедурни, технически въпроси, на която няма да се спирам, тъй като, отново повтарям, самият начин, по който се провежда обсъждането и гласуването на един толкова важен процедурен документ, като проекта за решение по тази точка от несъществуващия дневен ред, е неприемлив за Парламентарния съюз за социална демокрация.

Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Виденов. Има думата господин Бучков от името на Движението за права и свободи.

ЕМИЛ БУЧКОВ: Представеният проект от Съюза на демократичните сили напълно се споделя от нас. (Ръкопляскания в БСП, викове: „Браво“)

Направеното твърдение, че няма налице създадени парламентарни групи не отговаря на действителността. Те съществуват и отговарят на политическото състояние на този парламент, на неговия състав. Де факто те съществуват. Ако някой иска да ги отрече, то е друг въпрос.

Парламентът като работещ орган трябва както в своя състав, така и в неговото ръководство да отразява съотношението на силите в него. Именно за това предложената формула всяка една парламентарна сила да има свой представител в ръководството на Народното събрание е справедлива и необходима за представителността на това ръководство. Ако се възприеме тезата, предложена от другата страна, това означава в даден момент, при усвоените методи от миналото Велико Народно събрание и стила, въведен от тази страна, да се получи така, че дадена политическа сила, дадена политическа парламентарна група да няма свой представител. Това няма да ползва никого – нито вас, нито нас, които присъстваме.

Чл. 76, ал. 3 от Конституцията говори, че в същото, първото заседание на Народното събрание се избира председател и заместник-председатели.

Дневният ред, за който става дума тук, е очертан от Конституцията и след като сме се заклели всички, трябва да я спазваме. Дневният ред не може да бъде изменян, защото той е конституционно установен и узаконен. При това положение всякакво искане за дебати, аз не знам с какво би допринесло, когато със своя вот, който всеки един народен представител ще даде или ще предложи кандидатурите, той ще изрази своето становище.

Считам, че са неправилни методът и стилът, които се застъпват тук, че всеки е длъжен да се изкаже и обезателно да се изкаже. Или ще бъдем работно и делово Народно събрание, или ще възприемем стария стил само да говорим и по-малко да работим.

Затова като напълно законосъобразен, рационален предлагаме проекта, предложен от Съюза на демократичните сили. (Ръкопляскания в Съюза на демократичните сили)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Уважаеми госпожи и господа! Аз няма да влизам в коментари, обаче мога да ви кажа, че съм дълбоко убеден в това, че няма да правим едни дълги дебати, след като знаем, че тези дебати от едната и от другата страна ще бъдат вариации на една тема и след като сме притеснени от Конституцията и трябва да я изпълним.

ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Защо не направихте предварително консултации?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз не мога сега да правя консултации. Именно може би стилът не на председателя, който ще говори оттук, ще се промени, но стилът на работа, доколкото зависи от мен, ще се промени. Мисля, че консултациите трябва да стават по друг начин. Това ще се определи в нашия правилник.

Сега ние трябва да вървим напред. Вие, предполагам, че сами знаете, че каквито и дебати да правим, те ще се въртят около двете предложения, те няма нищо повече да дадат отколкото докладчиците, които ще докладват.

ЧАВДАР КЮРАНОВ (от място): Това винаги ще бъде така! Винаги ще има две гледни точки тук. Тогава въобще да не правим дебати!

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте сега – дебати ще има много, господин Кюранов, ще има дебати, но когато тук сме притеснени, и когато трябва да вървим напред, няма да има. (Ръкопляскания в СДС)

ЧАВДАР КЮРАНОВ (от място): Защо сте притеснени? Ние не се притесняваме. (Шум и реплики в залата)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз не бих искал да влизам в коментари за дебатите, не е това работата на председателя. Предлагам на народните представители да гласуват първо за проекта, представен от Съюза на демократичните сили – проекта за процедурни правила за избор на заместник-председатели. Моля, гласувайте.

Резултат от гласуването: от общо гласували 228 за 129, против – 97, въздържали се 2. При това положение решението за приемане на процедурни правила за избор на заместник-председатели на Народното събрание, представено от Съюза на демократичните сили, се приема.

Сега ще трябва да се издигнат кандидатурите. За издигане на кандидатури имат право… (Обръща се към Росен Карадимов, който иска думата) Моля Ви се, говоря в момента! Вдигнете ръка и от мястото искайте думата. Такъв е правилникът. Вие знаете какъв е правилникът. (Шум и реплики в БСП) Или ще има ред, или няма да има ред! (Ръкопляскания в БСП)

Идваме сега до издигане на кандидатури за заместник-председатели на Народното събрание. Издигането на кандидатури може да става както от представители на политическите сили, така и от всеки народен представител.

Има думата Росен Карадимов по процедурата.

РОСЕН КАРАДИМОВ: Благодаря Ви за отзивчивостта, господин председател, не ми се беше случвало от детската градина подобен начин на процедиране.

Имам един процедурен въпрос към Вас. Ние току-що прогласувахме един текст, в т. 1 на който се казва, аз Ви моля да запазите внимание: Народното събрание избира трима заместник-председатели – по един от всяка парламентарна група, представена в Народното събрание политическа сила. Там за предложение от отделни народни представители не е ставало и дума. Аз Ви моля, доразвивайки въпроса преди малко, на който Вие не обърнахте внимание, който може би не беше толкова значим, но той вече е факт, благодарение на документа, който сме гласували – да ни посочите кога е извършена регистрацията на парламентарните групи, кои са техните ръководства, кои са говорителите, за да сме сигурни, че кандидатурите, които тук ще бъдат издигнати са легитимни, а не са просто плод на доброто желание на политическите сили. Благодаря Ви. (Шум в залата)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Карадимов. Тъй като чета редовно в. „Дума“, имах впечатление, че Вие имате избрана парламентарна група?! И тя е с ръководители. Или нямате… това е нещо ново.

Господин Йорданов има думата.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Неслучайно в текста за решение, което гласувахме в скоби е казано следното: „представена в Народното събрание политическа сила“. Доколкото ми е ясно ясни са политическите сили в България, включително и в парламента.

Упълномощен съм от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили да представя нашата кандидатура за заместникпредседател на Народното събрание. Ние предлагаме да бъде госпожа Снежана Дамянова Ботушарова. (Бурни ръкопляскания. Госпожа Ботушарова става права и благодари. Ръкоплясканията продължават.)

Госпожа Ботушарова е родена на 20 септември 1955 г. в гр. София. Завършила е висше юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работила е като адвокат в първи адвокатски колектив, гр. София. Главен асистент е по ВЙ/ЗТ 17.1 Конституционно право и кандидат на юридическите науки. Госпожа Ботушарова владее английски, испански, руски и френски език.

Госпожа Ботушарова е семейна, с едно дете.

Дълго време е била… (реплики от залата: „партиен секретар“)… юридически експерт към Съюза на демократичните сили. Госпожа Ботушарова е безпартийна. (Шум в залата, ръкопляскания отляво) Тя е била народен представител в Седмото Велико Народно събрание, избрана от Сливенски многомандатен избирателен район. Член е била на Законодателната комисия и на Конституционната комисия, заместник-председател е била на Комисията по изработване на Правилник за организацията и дейността на Великото Народно събрание. Госпожа Ботушарова е избрана за народен представител от Сливенски избирателен район.

Аз съм напълно убеден, че уважаемите господа народни представители, както от Парламентарния съюз за социална демокрация, в който главно влиза Българската социалистическа партия, така и останалите народни представители от другите парламентарни групи, на Движението за права и свободи ще подкрепят кандидатурата на госпожа Снежана Дамянова Ботушарова още повече, че тя бе предложена вече и от БСП за председател на Народното събрание. Благодаря за вниманието! (Бурни възгласи в залата, ръкопляскания от блока на СДС)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Йорданов. Ще помоля народните представители, които стоят прави, да заемат своите места. Това е едно задължение за народните представители, което мисля, че ще бъде добре да се изпълнява. Още повече, че има и такива, които се разхождат и държат речи. Това въобще пък не е позволено. Като господин Вълканов…

Моля представителят на Парламентарния съюз за социална демокрация да излезе и да предложи своите кандидати за заместник-председател.

ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Господин председател, моля да се освободят местата за членовете на Министерския съвет. Първите три реда са за тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Действително, господин Вълканов, мисля, че ще има едни строги правила и това ще бъде от полза за всички. Моля Ви, не махайте с ръка на председателя, защото не е приятно. (Шум в залата) Тези три реда дори ще бъдат запазени 17.2 за Министерския съвет и аз смятам в най-скоро време дори там да се сложи една банка. Поканвам господин Илко Ескенази и господин Джеров да минат един ред назад. Госпожице Дърева, а и господин Вълканов тогава и вас ще трябва да поканя за това.

Извинявайте, господин Пирински, продължаваме работата.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин председател.

Господин председател! Очевидно е, че в хода на днешното заседание се създава една доста олекотена процедура на работата на нашия парламент. До такава степен олекотена, че като че ли няма нужда от присъствието на някои парламентарни групи тук. (Шум в залата) Разбира се, трябва да си зададем въпроса дали това ще бъде парламент, ако присъстват само част от онези, които са избрани в изборите, но може би има и такива разбирания.

Ние бяхме разгледали много внимателно възможните кандидатури за поста заместник-председатели на Народното събрание. Имаме подготвени кандидатури. Това са господата Чавдар Кюранов и Велко Вълканов. Имахме готовност тук пред Вас да изложим аргументите си за издигането на тези кандидатури и вярваме, че онези, които обективно подхождат към въпроса, щяха да оценят качествата и на единия, и на другия кандидат. В светлината на начина, по който процедираме, обаче – кавалерийският стил – Вие, господин председател, не ни оставяте избор. Вие не ни оставяте възможност за друго решение. Ние се отказваме да издигаме своя кандидатура! (Ръкопляскания отдясно)

Ние направихме всичко възможно дотук да запазим конструктивния тон и функционирането на това Народно събрание достатъчно гладко. Въпросът, който е свързан със заместник-председателите, Вие добре разбирате, господин председателю, не е чисто процедурен, не е аритметичен, а е политически. Той е свързан с присъствието сред заместник-председателите на представител на една от формациите, които присъстват днес в парламента, а именно – Движението за права и свободи и ще се аргументирам в какво се състои политическата същност на въпроса. В началото на днешните дискусии в речта на представителя на това движение прозвучаха тези, които са в пряко противоречие с чл.1, ал.2 и 3 от Конституцията на Република България, в която и Вие, и всички останали народни представители тук се заклехме, а именно, че цялата държавна власт произтича от народа, тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция, и че никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. В изложението на представителя на ДПС беше направен именно такъв опит: да се присвои правото от него да решава вместо онези 33 процента кои да седи в този парламент.

Това се опитах да изложа след неговата реч като справка, ако щете, но думата не ми беше дадена и затова сега го правя и затова, господин председателю, ние не можем да приемем нито начина, по който беше решено кои, колко и какви да са заместник-председателите, нито пък да издигаме своя кандидатура при такава процедура. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от БСП)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля представителят на Движението за права и свободи да изложи и да даде своето предложение.

ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми господин председателю, позволете ми от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да Ви поздравим с избора за председател на Народното събрание, да Ви пожелаем ползотворна работа на този висок и отговорен пост и изказвайки убеждение и вяра, че Вие ще бъдете действително председател на всички народни представители, Ви пожелаваме успехи във Вашата работа, здраве и дълголетие. (Ръкопляскания от страна на мнозинството)

Позволете ми преди да предложа нашия кандидат за заместник-председател на Народното събрание да оглася ръководството на Парламентарната група на Движението за права и свободи.

За председател на Парламентарната група на Движението за права и свободи е избран Ахмед Доган. (Ръкопляскания) Председател на Централния съвет на Движението за права и свободи. За заместник-председатели: госпожа Шерифе Мустафа, заместник-председател на Централния съвет на Движението за права и свободи. (Ръкопляскания) Юнал Лютфи – заместник-председател на парламентарната група и говорител на парламентарната група (ръкопляскания). Иван Палчев – говорител на парламентарната група. (Ръкопляскания)

Позволете ми да представя на вашето внимание и нашия кандидат за поста заместник-председател на Народното събрание. Това е народният представител Кадир Джалил Кадир, познат от старото, Велико Народно събрание, под името Денис Исаев Куманов. (Ръкопляскания)

Господин Кадир Джалил Кадир е роден на 5 октомври 1940 година в град Завет, Разградска област. Завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски“. Работил е като главен юрисконсулт по стопанското и трудовото законодателство в редица държавни фирми.

Преди 10 ноември 1989 г. е главен юрисконсулт в Машиностроителния завод „Никола Йонков Вапцаров“ в град Плевен. Безпартиен.

Господин Кадир е избиран в парламентарните избори през юни 1990 г. с листата на Движението за права и свободи в Кубратски едномандатен избирателен район. Във Великото Народно събрание е бил председател на Комисията по труда, социалната защита и осигуряването на гражданите. Сега той е избран в настоящото Народно събрание като втори в листата на Движението за права и свободи в 18. Разградски избирателен район.

Господин Кадир е женен, има дъщеря студентка във ВИТИЗ. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Лютфи. Господине, пак Ви казвам, от място се иска думата. Моля Ви се, не се устремявайте към трибуната. Забележка правя и на господата, но те не са тук, а също и на господин Любомир Павлов, който също обича да се разхожда, да седи на едно място. Моля ви се. Въобще на тези разходки би трябвало да се сложи край и това ще бъде само за добро за Народното събрание. Това се отнася и за Вас, господин Стоян Ганев. Моля Ви се, трябва да има ред общо в Народното събрание.

Извинявайте, това е една моя лична забележка, която ще ми позволите да направя, може би не като председател, но за мен беше просто срамно, че в момента, когато се каза, че господин Кадир се е казвал Денис Куманов, да не казвам имената на народните представители, които видях, се смяха. Това не е смешно. Това нанесе огромни рани на българския народ, господа. Това е една моя лична забележка. (Бурни ръкопляскания от страна на мнозинството)

Имате думата, господин Павлов.

ГИНЧО ПАВЛОВ: Господин председател, господа депутати! Подкрепяйки напълно и безрезервно безпокойството и гражданската патриотична позиция, изразена снощи от нашия президент, предлагам да се гласува отвод за участието на депутата от ДПС в Бюрото.

Аргументи: в момента се извършват антиконституционни, антизаконни действия под ръководството на ДПС. Имам предвид бойкота на учебните занятия.

Намираме се в обстановка, в която има гласност, няма чуваемост. За всички ни е ясно, че се въведе един контравъзродителен процес, въведе се понятието родопски турци за българи, авторът на твърдението е в тази зала, и в момента относно конституционната същност, относно легитимността на това движение има висящ процес. Моля да се гласува отвод за депутат на ДПС, представител в Бюрото. 18.2

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има господин Филип Димитров. (Реплики в залата, шум)

ФИЛИП ДИМИТРОВ: Дами и господа, искам да обърна внимание върху няколко процедурни момента.

Първо, парламентарната практика, а надявам се и бъдещият правилник за работа на Народното събрание не познава формата отвод на едно лице от друго. Това е традиция от комсомолските събрания и ние няма защо да се занимаваме с нея. (Ръкопляскания от страна на мнозинството)

Второ, намираме за противоконституционни твърденията, че определени, представени в парламента и избрани съобразно законите на тази страна организации, били противоконституционни. Единственият компетентен орган, който може да се произнесе по този въпрос е Конституционният съд. (Реплики от залата, възгласи) И тъй като в момента няма акт, който да е отменил законността на избора на съответните народни представители, респективно, който да хвърля съмнения върху законността на съответната организация, всякакви подобни бележки са неуместни.

На трето място, господин председател, позволете ми да обърна внимание, че съгласно чл.76, ал.3 от действуващата Конституция, в първото заседание Народното събрание следва да избере председател и заместник-председатели на Народното събрание, а не заместник-председателите на Народното събрание. За мен това означава, че ако почитаемите представители от Парламентарния съюз за социална демокрация (възгласи от страна на депутатите от опозицията, реплики „Браво!“, ръкопляскания) имат желание да размислят върху издигането на евентуално кандидатура и не се чувствуват готови да направят това сега, тази възможност би могла да им бъде предоставена. В крайна сметка, както схванахме от изявлението, направено тук от господин Пирински, техният проблем е персонален – имайки двама кандидати, те не могат да си решат кого да лансират. (Възгласи в залата, ръкопляскания от страна на депутатите на СДС) Нека да зачетем този стремеж към финес в техните вътрешни отношения и да им дадем възможност по този начин най-благообразен да вземат решение кой да бъде кандидатът, който те ще предложат за поста заместник-председател на камарата.

С оглед на това бих предложил, особено ако е такова и желанието на представителите на опозицията, да бъде дадена възможност те да обмислят това сега, в една почивка, а ако, разбира се, те се откажат от тази възможност, да им се даде възможност да го обмислят и по-дълго. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата госпожа Ананиева и ще ми позволите, един коментар. Какво има, госпожа? Станете и кажете какво искате!

САВКА ЙОВКОВА (реплика от място): Нямате право на коментар.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз имам право на коментар, изслушайте моля ви се, по въпроса за това, че стават тук народни представители да правят отвод. Отводът в Народното събрание се прави с отрицателен вот. Това го научете. Това ви го каза господин Димитров. Така че този коментар е нужен, той е необходим.

Има думата госпожа Ананиева.

НОРА АНАНИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също исках да се присъединя към поздравленията към господин Савов, да изразя готовността си за сътрудничество. (Ръкопляскания) Но страхувам се, че стилът, с който започна, в това число и да се кара на народните представители, доста дълго са ни се карали, господин Савов, и мисля, че влязохме в друго време.

Ще направя една декларация, за да стане ясно, че въпросът не е, господин Димитров, до наши персонални кандидатури, а въпросът е принципен и политически.

След мъчителния, но наситен и поучителен път на Великото Народно събрание, този парламент имаше всички основания да не повтаря грешките на миналия. Той можеше и трябваше да спести изгубеното време за конфронтация, за да се посветим на съзиданието чрез постоянно търсене на компромис и съгласие. Ние влязохме в това Народно събрание с внушителна група народни представители, организирана в Парламентарен съюз за социална демокрация именно с такива намерения. Но още в първия миг от съществуването на нашия нов парламент ни се предлага отново познатият конфронтационен подход. Нашето желание и практически усилия бяха насочени към това да стигнем предварително до някакъв род споразумения за първата сесия и за ръководството на Народното събрание, за 18.4 да се съсредоточим върху същинската си дейност. За съжаление това не стана. Вместо разум и честна готовност да вървим заедно нататък, независимо от съществените различия в своите идейни и политически платформи, ние се сблъскваме с явления, които и при най-развихрената фантазия, не биха могли да се асоциират с демокрацията. (Възгласи: „Е-е-е“ от страна на мнозинството) Предлага ни се ръководство на Народното събрание, което не отчита:

Първо, баналният факт, че всички, представени в парламента политически сили, са малцинство.

Второ, че няколко депутатски места повече не могат да служат като аргумент за два и половина пъти по-силно представителство в ръководството.

Трето, че в миналогодишния опит, дори убедителното мнозинство на нашата парламентарна група беше представено само с една бройка в четиричленното ръководство на Народното събрание.

Четвърто, че в ръководството на Народното събрание се предлага не само на равни основания, но дори с предимство, да седне представител на парламентарна група с още неизяснена легитимност.

Всичко това би пораждало изумление, ако не бяхме видяли и чули през последните седмици много неща: изявления на печално свързани с фашисткото минало на България сини депутати за нови бесилки, стенографски доказателства за тези изявления имаме и записи, заклинания за забрани, конфискации, разправи и то от устата на довчерашни пропагандатори на комунизма, посипване на главата с пепел от страна на довчерашни законодатели, с цел да се зачеркне направеното от Великото Народно събрание, въпреки че всички закони в него бяха приети с квалифицирано мнозинство, в това число и със собствените им гласове.

Ето защо смятаме, че не е рано да се удари камбаната на тревога за младата българска демокрация, именно днес, именно сега, пред очите на цялата наша общественост и на гостите от чужбина.

Ние, депутатите от Парламентарния съюз за социална демокрация искаме да предупредим за зримата опасност от нов, този път син тоталитаризъм. Много близко зад нас е тоталитарният парламент и много безвъзвратно сме се разделили с него, за да 18.5 си разрешим да станем съучастници в подобна реставрация. Не е късно да спрем движението в тази посока.

Затова предлагаме: консултации за намираме на демократична, пропорционално издържана формула за ръководство на Народното събрание, формула, която да гарантира срещу тоталитарни рецидиви, формула, която да спаси Народното събрание от подготвената му и до болка позната роля на безкритичен акламатор, на форум за изпращане и посрещане със ставане на крака и овации на всяко действие и бездействие на правителството и партийното ръководство от съответната страна.

Не за такъв парламент гласуваха избирателите, които с надежда направиха своя избор на 13 октомври.

И така, Парламентарният съюз за социална демокрация изтегля своите кандидатури за ръководство на Народното събрание и няма да участвува изобщо в гласуването. Едновременно с това внасям предложение седалището на тъмносиния парламент да се пренесе на „Раковски“ 134, за по-ефикасно съгласуване на партийната и държавната власт. (Реплики в залата, възгласи) Пътят на новия тоталитаризъм е открит, господа. Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания от страна на депутатите от Парламентарния съюз за социална демокрация, реплики и възгласи „У-у-у“ от страна на депутатите от мнозинството)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви, тъй като представителите на политическите сили, представени в парламента, се изказаха, каня сега, ако има депутати, които искат да направят свои предложения за заместник-председатели, да вземат думата. 18.6

ЖАН ВИДЕНОВ: Уважаеми колеги народни представители! Въпреки че, както чухме, в заявлението на ръководителя на нашия парламентарен съюз Нора Ананиева, членовете на съюза няма да вземат участие в гласуването за заместник-председатели на Народното събрание, поради изложените от нея важни и необорими аргументи, аз съм длъжен да отправя едно процедурно предупреждение…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Виденов, нямате право за предупреждение, може би предложение искате да кажете?

ЖАН ВИДЕНОВ: Оттеглям този термин, едно процедурно разсъждение искам да направя, господин председател, по предстоящото избиране на заместник-председатели.

В специалното решение за процедурните правила за избиране на заместник-председатели, наложено с вота на неговите автори – Съюза на демократичните сили – движение, има поне три момента, които поставят под съмнение какъвто и да било резултат от проведения по такъв начин избор, ако в него не участвуват кандидатури на всички парламентарни групи. Нека се изразим така.

Член 1 предполага, че Народното събрание обезателно избира по един представител на всяка парламентарна група.

Член 8 предполага, че всяка бюлетина се смята за недействителна, ако в нея отсъстват незачертани имена на кандидатите на дадена парламентарна група.

Член 9 предполага, че ако при гласуването никой от кандидатите на една парламентарна група не получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря по отношение на тази група, което в дадената конкретна ситуация би означавало гласуване до дупка.

Така че, господин председателю, трябва да обявя пред народните представители, че според нас избор, проведен въз основа на тази процедура, в тази конкретна обстановка с издигането на кандидатурите, е абсолютно уязвим от гледна точка на Конституцията и законосъобразността и без съмнение ще бъде оспорен от нас пред Конституционния съд.

Заключавайки с тези кратки процедурни разсъждения, аз бих призовал господин Филип Димитров, когото поздравявам с това, че най-сетне научи името на нашия парламентарен съюз, да не прави фриволни предположения за причините, поради които нашата парламентарна група днес се придържа към тази тактика. Нека Сл.Р/ЗТ 19.1 обърнем внимание към състоянието в собствения си парламентарен съюз. Неговото предложение да изчакаме с попълването на заместник-председателския апарат с представители на останалите парламентарни групи с пълна сила, господин Филип Димитров, би могло да се отнесе към кандидатурата на Движението за права и свободи, чието включване в състава на заместник-председателите бихме могли съвсем спокойно да извършим тогава, когато приключи висящият процес и Конституционният съд се произнесе по конституционността на това движение.

Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Виденов, аз просто не исках да Ви прекъсна, Вие знаете, че процедурните предложения не са от този характер, както Вие ги правите с тези коментари. Това мисля, че доста добре се изясни още във Великото Народно събрание.

Вярно е обаче, че така както сме приели тук тези правила, това решение за процедурни правила, действително тук се явява едно противоречие. (Шум в залата) Да, действително, приемам това. Ако действително Парламентарният съюз за социална демокрация… Нека и госпожица Златка Русева каже своя коментар по въпроса.

ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Мисля, че нещата се поставят в криво огледало, за да се изтъкне колко, виждате ли, е неграмотен предложеният и приет от това Народно събрание проект. Това не е вярно. Не е вярно, че не може да се извърши гласуване. Защото както преди малко каза господин Виденов, ако няма незачертано име, ще бъде недействителна бюлетината. Това се отнася за случаите, задължителното зачертаване на бюлетината, се отнася за случаите, когато една парламентарна група е предложила двама представители. Както например, ако вие бяхте си поддържали кандидатурата, господа от Парламентарния съюз за социална демокрация, на господин Кюранов и на господин Вълканов, аз ако трябваше да гласувам, трябваше да зачертая един от двамата. Това е правилото, което е посочено във втората алинея на член 8 на тези временни процедурни правила.

Така че, аз моля, когато се четат нещата, да не се тълкуват от гледна точка на това на кого как е изгодно.

От друга страна тук, в нашите правила, е казано, че всяка парламентарна група може да издига свой кандидат за заместник. Но Конституцията ни дава право да издигаме неограничен брой такива, така че, ние можехме да посочим и желания за ваша кандидатура, но не го правим. Няма пречка, не е казано, че и тримата заместник-председатели или четиримата, или петимата, трябва да се изберат в същото заседание. Както каза господин Филип Димитров, аз смятам, че разумът ще надделее, споровете ще се огладят и в едно от следващите заседания вие ще предложите вашата кандидатура.

Мисля, господин председател, че можем да минем към използването на комисията, която сме съставили и към избора. Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз бих предложил за изясняване и за да няма след това обвинения в недемократичност, защото според мен демократично е това, което се гласува, още веднъж да гласуваме дали след тези декларации на различните партийни сили да минем към гласуване на заместник-председатели.

Тези, които смятат, че няма пречка, да гласуват с да.

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Имам един въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте, господин Аджаров и господин Кюранов, обясних, че когато е поставен въпросът за гласуване, тогава вече не може да се взима думата. Моля Ви се.

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Аз вдигам ръка, но Вие не гледате на тази страна. Няколко пъти вече Вие не гледате на тази страна. Аз вдигах ръка преди Вие да поставите въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, по изключение, господин Кюранов, извинявам се, по изключение Ви давам думата. Действително, приемам че не съм Ви видял.

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Аз поставям въпроса пред народните представители. Първо искам да кажа, че това е вече трети път, когато господин Савов така или иначе, гледа повече в тази страна. (Посочва вдясно) Два пъти господин Виденов вдига ръка и на него той също му направи забележка, че иска думата, след като е поставил въпроса за гласуване. А той вдигаше ръка преди това. Същата история беше с мен. Но аз приемам неговото извинение.

Въпросът е такъв. Аз искам да поставя нещата така. В точка първа от решението, което беше прието с това мнозинство, е казано: „Народното събрание избира трима заместник-председатели, по един от всяка парламентарна група.“ Тоест, това решение не предвижда случаи за избор на двама заместник-председатели. И при това положение аз мисля, че един такъв избор няма да съответства на това решение и няма да бъде легитимен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имате думата.

ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ: Благодаря, господин председател. Аз много се извинявам, господин председател, но неслучайно одеве исках реплика, за да обсъдим тези правила и да стигнем наистина до правилно решение. Погледнете точка втора, да не преминавам нататък. Там е казано с един глагол, не както госпожа Русева го казва оттук „може да издига“, а е казано императивно – „издига“! Какво означава сега, като ние не сме издигнали кандидати? Ще ни задължите ли да издигаме? Казано ли е както трябва? Казано ли е юридически правилно? Ето, това означава да не се обсъждат едни правила. (Одобрителни ръкопляскания в блока на ПССД)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Павлов.  ЛЮБОМИР ПАВЛОВ: Аз поддържам направеното процедурно предложение да се пристъпи към гласуване – тук е казано, че Народното събрание избира трима заместник-председатели, но изобщо не е казано, че ги избира в един и същи ден. (Смях в залата от страна на БСП) Единственото изискване, дами и господа, което стои пред нас, е да изберем заместник-председатели, което е наложено от Конституцията, т.е. минимум двама. А след като Българската социалистическа партия и съответната парламентарна група – Парламентарен съюз за социална демокрация, в момента не желае да издигне кандидат, аз предлагам, ако няма други кандидатури, да преминем към процедурата на гласуване. Благодаря ви.

ГЛАСОВЕ ОТ СТРАНА НА БСП: А Конституцията?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Друг желаещ да се изкаже? Пак казах, няма ли народни представители, които искат да предложат някаква кандидатура? Госпожа Христова, заповядайте.

МАРИАНА ХРИСТОВА: Любезни колеги, честито ни ново Народно събрание! Виждате как леко и конструктивно се работи, когато мнозинството от парламентаристите са от Съюза на демократичните сили. (Ръкопляскания от СДС)

Не зная защо, но си мисля дали трябва да се казва Съюз на демократичните или Съюз на тоталитарните сили. Ние сменихме нашето име.

Искам да взема отношение по процедурата и да ви припомня, че в решението, което прогласувахте, господа демократи, с вашите гласове само, съвсем демократично, пише и в точка първа, че Народното събрание избира трима заместник-председатели. Докато това решение не е отменено, Народното събрание според мен, такава е и парламентарната практика, освен ако демокрацията не изисква нещо друго или пък не разрешава нещо друго, да спазва своите собствени решения. Ако това е така, очевидно е, че подлежи на изменение или на отмяна решението, което беше вече взето във връзка с процедурата за избиране на заместник-председатели.

Във връзка с тълкуване на Конституцията е много добре наистина тези, които участваха в нейното съставяне, да поучат хора, които лежаха по жълтите плочки. Какво пише в нея? А там, в текста на член 76, ал. 3 пише, че на същото това заседание, на което се избира председател, се избират и заместник-председателите. Никъде по-нататък Конституцията не определя ред за избиране на заместник-председатели или председател, а ако имаме предвид стария правилник, процедурата за снемане на един заместник-председател или председател е твърде сложна. Какво искам да ви предложа от процедурна гледна точка?

На първо място, очевидно, както се поставиха нещата, присъствието на народни представители от нашия парламентарен съюз в парламента едва ли е необходимо. За да спестим време и съвсем демократично да не зачетем гласа на всеки трети български избирател, господа демократи, аз ви поканвам, вземете своите решения, които и без друго единодушно приемате, уведомете ни за тях, за да не си губим времето, а през това време ние бихме могли да извършим друга полезна работа – например да прескочим до Европа или до Америка, където да ви похвалим колко демократично и добре решавате проблемите на страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Луджев, и мисля, че след това повече коментари няма нужда.

ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Господа народни представители, много се извинявам, че може би ще бъда малко по-рязък. Аз очаквах демагогия, но толкова много демагогия не съм очаквал от първия ден от страна на Парламентарния съюз за социална демокрация. Говоря като народен представител, не като министър, ако това ви интересува.

РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА ОТ СТРАНА НА БСП: Като сте министър, не сте народен представител.

ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Господине, не ме учете какъв съм и що съм. Искам само да кажа следното. Тук се появиха много хора, които много знаят. И за социална демокрация, и за демокрация и т.н.

Искам да кажа и с това завършвам, че това което прави в момента вашата фракция, това е само опит да се блокира работата на Народното събрание и нищо повече. И вие това го знаете много добре .(Ръкопляскания) Ако искате да правим пазаралъци тук за един-двама-петима и пр. – това е друг въпрос. Имаме гласуване за броя на народните представители, моля предложете си. Но недейте да правите опити, просто по всякакъв начин да демагогстват и да блокирате работата на Народното събрание. Много ви моля. Имаме достатъчно работа по същество в това Народно събрание. Там ще имате възможност да коментирате колкото си искате, да изкажете своите нови прогресивни виждания за обществото, което ние смятаме да променим и ще го променим, независимо от вашата съпротива. Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря на господин Луджев. Вижте, действително, че има едно противоречие между това, което е предложено, и това, което е прието и отказът на Парламентарната група на Парламентарния съюз за социална демокрация. Поради това аз моля да приемете една почивка, но действително само от половин час, в която тези неща, защото има всякакви възможности – има възможност да се излезе с ново предложение, но действително аргументът, че тук е казано всяка политическа сила, а от друга страна едната политическа сила се отказва, е действен и би трябвало да го зачетем. Затова аз давам, но точно половин час. Сега е 16 ч. и 35 м., значи в 17 ч. и 05 м. (Звъни)

(След почивката)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля народните представители да се регистрират и действително мисля, че ще бъде от интерес на всички ни, ако сме точни. Аз казах 17 ч. и 05 м. и бях тук и трябва да кажа, че действително от лявата страна беше значително по-пълно, а мисля, че оттук (сочи дясната страна) имаше само двама души, за което благодаря на Парламентарния съюз за социална демокрация за точността, която е една необходимост. (Ръкопляскания от блока на ПССД)

Продължаваме заседанието. Думата иска господин Гоцев. Заповядайте.

ВАСИЛ ГОЦЕВ: уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Съюзът на демократичните сили след преценка на създадената обстановка, правилата на Конституцията и току-що приетите временни правила за избиране на заместник-председатели, желае да постави на вашето внимание следните съображения:

Съюзът на демократичните сили предложи във временните правила една процедура, която е безусловно демократична и която създава възможност всяка една от представените политически сили в парламента да има представителство в ръководството на Народното събрание.

Ние смятаме, че разпоредбата на чл. 1 и 2, както са във временните правила, дава далеч по-демократични възможности, отколкото разпоредбата на чл. 9, представена от Съюза за социална демокрация, извинете, не съм запомнил още името. Тъй като в чл. 9 от другото предложение, ако се прочете внимателно, ще се види, че е възможно една политическа сила или една политическа сила, ако добие мнозинство, съюзила се с друга политическа сила, да изберат в ръководството на Народното събрание само свои представители.

Използувайки временните правила, които се предложиха от страна на опозицията, Съюзът на демократичните сили би могъл да избере четирима заместник-председатели от Съюза на демократичните сили. (Шум в залата) Не е казано, че всяка политическа сила трябва да бъде представена, а е казано само, че трябва да има четирима заместник-председатели, които ще бъдат избирани по техния ред. Така пише в точка 9.

Съюзът на демократичните сили в предложението, което даде и което се гласува, предвижда Народното събрание да избере трима заместник-председатели, което е в хармония с Конституцията, която не определя техния брой. Има разпоредба, според която всяка политическа сила чрез своята парламентарна група, ако вече тя е създадена, може да представи свой представител. А това означава, че едно право може да бъде упражнено, а може и да не бъде упражнено, ако тази политическа сила не желае да го упражни.

Във всеки случай предложението, което беше направено и което е прието, създава пълна възможност на опозицията да представи свой кандидат в който момент желае от съществуването на Народното събрание до влизане в сила и избирането на правилника за вътрешния му ред.

При това положение аз предлагам председателят на Народното събрание да постави на гласуване двете кандидатури, които ги има, а третата кандидатура, която остава за Парламентарния съюз за социална демокрация, да бъде представена, когато те го пожелаят. Това означава обаче, че опозицията поема върху себе си отговорността, че не използва едно право, създадено по едни временни правила, които вече са гласувани от Народното събрание.

Благодаря ви за вниманието. (Бурни ръкопляскания)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да чуем и едно противоположно мнение, предполагам.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин председател! Изложеното от господин Гоцев току-що преди всичко потвърждава едно – че бяха нужни дебати и дискусии по представените проекти. Той самият направи бележки по чл. 9 от проекта на БСП и ако той е прав, ние бихме били готови и да прередактираме чл. 9 от нашето предложение. Но едно е съвършено ясно от това, което той каза че начин, по който се върви към приемане на процедурни или решения без дебати и без дискусии, е не просто непонятен, а е опасен и вреден и грози с вземането на решения, които ще бъдат после атакуеми и преценени като неконституционни.

Парламентарният съюз за социална демокрация имаше избор, господин председател, дали да привлече вниманието на народното представителство върху пороците на предложеното проекторешение, което беше станало решение преди гласуването по същество за заместник-председатели, или след това. Ние все пак преценихме, че е по-лоялно да изтъкнем на онези, които желаят да гласуват по тези правила, че те постъпват по един начин, който прави решението атакуемо.

От изложеното обаче от господин Гоцев като че ли личи, че се счита, че Парламентарният съюз за социална демокрация не предлага свой заместник-председател поради това, че има някакви съмнения в кандидатурите си. Разбира се, това не е така. Ние не предлагаме кандидатура за заместник-председател не поради някакви процедурни или персонални колебания, а по съвършено ясни политически причини, които тук изяснихме пред вас съвсем ясно и недвусмислено. Затова не става дума за безотговорно поведение на така наречената опозиция (смях в залата), за някакви други отклонения от нашите отговорности, а напротив – за съвършено отговорен подход към това, което ни предстои да решим.

Ето защо след изложеното от господин Гоцев ние не виждаме абсолютно никаква разлика в състоянието, в което се намираме, от онова положение преди почивката, която Вие дадохте. За сведение на присъствуващите трябва да кажа, че през нея не се състояха консултации, никой не потърси когото и да било от Парламентарния съюз за социална демокрация. Така че за нас нещата остават съвършено непроменени и отново с голямо съжаление трябва да кажа, че ние не виждаме възможност да участвуваме в така организирано гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Уважаеми господин Пирински, за момент бихте ли останали. Благодаря Ви много за изказването, но като председател на Народното събрание, който е длъжен да спазва Конституцията, бихте ли ми обяснили по какъв начин я нарушаваме?

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Просто тълкуванието, което даде господин Гоцев за точка първа и точка втора…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Не, не, аз Ви питам досега, а не тълкуванието на господин Гоцев. Защото Вие казахте, че нарушаваме Конституцията. Аз познавам Конституцията и не виждам никъде да сме я нарушили досега.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Аз не казах, че се нарушава Конституцията. Аз казах, че това решение по процедурата на гласуването, което сега се каните да приложите, прави избора атакуем и ако има проблем и въпрос по процедурата, то тя може да бъде отнесена и към инстанцията, която е отговорна за спазването на конституционния ред.

ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ (от място): Какво го прави атакуем?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз, господин Пирински, разбирам, че няма нищо противоконституционно. Така мисля и аз. Атакуеми са всички решения от Народното събрание, защото обикновено на опозицията това й е работата, и не само така наречената опозиция. Просто работата й е да атакува решенията, които взима по-голямата парламентарна група. Така че, аз съм доволен от това, че няма фактически никакво нарушение на Конституцията. (Велко Вълканов се отправя към микрофоните)

Господин Вълканов, аз Ви давам по изключение думата, защото просто няма смисъл. Ние казахме, че няма да имаме дебати по този въпрос.

ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Има смисъл, господин председател. Искам да Ви кажа в какво се състои нарушението на Конституцията. По форма може би наистина няма нарушение, обаче представете си… (Шум и реплики в СДС). Моля ви, моля ви, господа демократи! Ще ви кажа: вие бихте могли със своето мнозинство да изберете поне 10 заместник-председатели и това няма да бъде нарушение на Конституцията, нали?

ИВАН ПУШКАРОВ (от място): Точно така!

ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Ами изберете си 10 души. И ще го направите! Вие сте достатъчно безсрамни да го направите! (Шум и негодувание в СДС)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Вълканов, отнемам Ви думата по общата парламентарна практика за това, че обиждате народните представители.

ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Не може да ми отнемете думата! Кого обиждам? Вие искате да унизите една голяма парламентарна група, един съюз! Унижавате го с това съотношение на заместник-председателите! Вие себе си иронизирате, господине! Това е истината!

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля да не обиждате народните представители. Нямате право да обиждате народните представители.

ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Не оскърбявам народните представители, говоря ви самата истина. Това е положението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз смятам, че думата безсрамен е все пак обидна, господин Вълканов.

ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Аз казах, че вие можете да изберете 10 души заместник-председатели, че това ще бъде безсрамие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Да, господин Вълканов, разбрах Ви. Обаче Ви прекъснах, отнех Ви думата. Вие не се съобразихте.

ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Аз Ви питам: кажете ми, това ще бъде ли нарушение на Конституцията или няма да бъде нарушение, ако вие изберете 10 заместник-председатели?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Няма да бъде нарушение, защото има страни, в които по този начин е направено. Вижте, няма да влизам в конституционен спор, има Конституционен съд по този въпрос.

ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Вие си правите каквото си искате, господине! (Шум в залата)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: При това положение мисля, че няма място за повече коментари. Всъщност дебати се състояха в края на краищата, макар и малко бурни. Затова предлагам Комисията по избора на председател на Народното събрание да проведе и избора за заместник-председатели.

Моля, които са съгласни същата комисия да работи, да гласуват с да.

(Към трибуната идва госпожа Мариела Митева и иска думата)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожице Митева, седнете си на мястото и оттам поискайте думата! (Мариела Митева отива на мястото си. Шум в залата) Моля ви се, виждате, че както към госпожица Митева, така и към нашите депутати съм еднакво взискателен. Думата се иска от място! Госпожице Митева, заповядайте. (Мариела Митева идва отново на трибуната) Моля ви се, момент, госпожице Митева, след привършване на гласуването ще Ви дам думата Моля ви се, докато трае гласуването, не може да се говори. Дадох Ви думата, но трябва първо да се отчетат резултатите. Моля ви се да отчетем резултата. (Нора Ананиева идва на трибуната) Моля Ви се, госпожа Ананиева, има гласуване. Вие сте председател на парламентарна група. (Шум в залата) Моля ви, момент, моля ви се! Дайте резултата от гласуването.

От общо гласували 138 – за 135, против – 2, въздържали се – 1.

Госпожа Ананиева, моля Ви се, искате да обясните Вашия вот или какво? Моля ви се!

НОРА АНАНИЕВА: Искам да направя процудерно предложение. Ръководителите на парламентарните групи, господин Савов, във всички общества и във всички времена имат право да го правят по всяко време, както добре си спомняте, когато Вие упражнявахте това право. Вие просто стояхте тук. Ако трябва аз да стоя тук.

Първо, става дума за госпожа Митева. Госпожа! За една година и половина би следвало поне дотук да стигнем и да знаем кои са успели наред с политиката да извършат и нещо друго полезно за нацията. (Оживление, ръкопляскания)

Второ, тя щеше да направи едно предложение, което формулирам аз. Тъй като ние не участваме в това гласуване, изтегляме нашите двама представители – госпожа Митева и господин Кирил Желев от Комисията за провеждане на избора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Извинявам се на госпожа Митева, че я нарекох госпожица, обаче просто не ми е ясно, тя е толкова млада, че мисля, че е госпожица.

Госпожа Митева, мисля, че по този въпрос вече се говори, Вие знаете, че един говори тук по една тема. Защо искате думата?

МАРИЕЛА МИТЕВА: Струва ми се, че ние с госпожа Ананиева сме различни оратори. Бих искала само да Ви благодаря за извинението и да обясня на Вас, че ми е трудно да се обръщам с „господин Савов“, след като демонстрирате такова поведение към свои колежки. (Шум в залата)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз не зная точно какво поведение към мои колежки демонстрирам, но съм готов да се извиня винаги, ако към мои колежки съм демонстрирал. Но действително, не е забележка към Вас, аз смятам, че в Народното събрание трябва да има ред. Този ред е осветен от една парламентарна практика – който иска думата, ще я взема от място. Аз и сега казвам на господин Праматарски да поиска думата от място. Господин Праматарски, може би ще станете и министър, но не още сега. Така че, моля Ви се, ако искате думата и то е за предложение, остава място само за предложение за Комисията по избора.

Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз смятам, че след като беше открита процедурата по гласуването, господин председателствуващият не трябваше да разрешава на когото и да било да взема думата. Това, че госпожа Митева и другият колега не си направиха отводите своевременно и се опитват да правят това след като вече има прието решение на Народното събрание, аз ще ги помоля съвсем колегиално да бъдат така добри и да изпълняват задълженията в парламента така, както те са гласувани. (Бурни ръкопляскания в СДС)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Премянов, на Вас няма да дам думата, а на госпожа Митева и на господин Желев, които да преоценят действително когато има едно решение на Народното събрание, мисля, че е мъчно да се откажат от него. Заповядайте.

КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Казвам се Кирил Желев – Парламентарен съюз за социална демокрация, Българска социалистическа партия.

Господин Савов, аз смятам, че процедурата, която беше подложена на гласуване въпреки желанието на всички да работим бързо, не беше достатъчно демократична и точна. Едновременно с това смятам, че при тази ситуация, която се очертава в настоящия момент в парламента, може би е по-логично дори и да не провеждаме избора, а направо да обявите избора, кои са избрани. Въпреки всичко, ние като членове на комисията и аз ще помоля госпожа Митева, ще помоля и госпожа Ананиева, ще изпълним задълженията си (бурни ръкопляскания), за да разберете какво значи (изказването му е прекъснато от ръкопляскания от двете страни на залата) демократична и градивна опозиция, но ще ви моля не разширявайте повече границите на демагогията! (Ръкопляскания само отляво)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Уважаеми господин Желев, мисля, че едно Народно събрание, в което една от депутатките излиза и казва, че няма да нарича председателя с „господин“, а след това излиза един друг депутат и се обръща към председателя с „господин Савов“ не говори добре за това Народно събрание. Вие знаете, защото говорите за парламентарна практика, че към председателя, дори когато имате неприязнени чувства – той просто олицетворява този пост, на който седи. Така че аз мисля, че би било добре да се отнасяте действително с „господин председателю“, когато се обръщате към мен. Благодаря.

Пристъпваме към гласуване. (След почивката)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господа, заседанието продължава. Моля изпълняващият длъжността председател на комисията, да, представител на комисията, да дойде и да обяви резултатите.

ХРИСТО МАРКОВ: Преди да обявя резултатите, искам да благодаря на колежката Митева и на колегата Желев за колегиалното отношение по време на работата на комисията по избор на заместник-председатели. (Ръкопляскания)

Днес, 4 ноември 1991 година, се проведе избор на заместник-председатели на Народното събрание.

Комисия в състав: Александър Праматарски, Христо Марков, Мариела Митева, Кирил Желев и Ремзи Осман обявява следните резултати:

Общ брой на гласувалите народни представители – 132.

Брой на изцяло недействителните бюлетини – няма.

Брой на разкъсаните бюлетини – няма.

Брой на бюлетините, които са изцяло зачертани или са зачертани имената на всички кандидати – няма.

Брой на бюлетините, които са недействителни по отношение на кандидатите на отделна парламентарна група – липсват.

Брой на бюлетините, в които е оставено незачертано повече от едно име от кандидатите на една парламентарна група – няма.

Брой на бюлетините, в които са зачертани всички имена от кандидатите на една парламентарна група – няма.

Брой на действителните бюлетини за Съюза на демократичните сили – госпожа Снежана Дамянова Ботушарова – 132 гласа. (Бурни, ръкопляскания от страна на мнозинството, възгласи „Браво!“, депутатите от мнозинството стават прави и някои от тях поздравяват Снежана Ботушарова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Поканвам госпожа Ботушарова да заеме своето място като заместник-председател.

ХРИСТО МАРКОВ: За Парламентарния съюз за социална демокрация – нула гласа.

За Движението за права и свободи – господин Кадир Джалил Кадир – 132 гласа. (Бурни ръкопляскания, депутатите от мнозинството стават прави и някои от тях поздравяват господин Кадир)

Въз основа на получилите се резултати, Народното събрание на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България избира госпожа Снежана Дамянова Ботушарова и господин Кадир Джалил Кадир за заместник-председатели на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля госпожа Ботушарова и господин Кадир да заемат местата си на заместник-председатели. (Новоизбраните заместник-председатели заемат местата си, съпроводени с ръкопляскания)

СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да благодаря на моите приятели и колеги, които гласуваха и ме избраха за заместник-председател на Народното събрание.

Искам да се обърна с добри думи и към останалите колеги, които не участваха в избора, и да им кажа, че на нас ни предстои много работа, дано да има спокоен тон и делова работа в това Народно събрание. Благодаря. (Бурни ръкопляскания)

КАДИР ДЖАЛИЛ КАДИР: Уважаеми председателю, уважаеми колеги! Аз също ви благодаря за избора. Независимо от отправените обиди по адрес на моята парламентарна група, аз заявявам, че ще бъда безстрастен като заместник-председател на Народното събрание (оживление и смях сред депутатите от БСП) и ще положа усилия щото да имаме един работещ парламент.

Като депутат ще защитавам платформата на Движението за права и свободи, а като заместник-председател – задълженията по правилника, който ще се приеме от Народното събрание. Благодаря ви. (Ръкопляскания)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Уважаеми госпожи и господа! Времето, както виждате, напредна. Днес от 10 часа работим непрестанно. Аз правя предложението, използвам правото си като председател на Народното събрание, да предложа дневен ред. Предлагам утре да заседаваме, мисля, че няма никакви причини да не заседаваме, затова нека утре в 15 часа да продължим работата си, като пак във връзка с Конституцията, предлагам за дневен ред, първо, приемане на оставката на господин Димитър Попов и кабинета. Аз говорих с господин Димитър Попов, той каза, че може в 15 часа да дойде тук и аз се надявам, че всички ние ще бъдем точни.

Господин Попов ще представи своята оставка, за да може, от друга страна, президентът, както повелява Конституцията, да възложи съставянето на правителството на избрания представител на най-многобройната коалиция или партия – така че да могат да тръгнат всичките тези процедури, така както са предвидени в Конституцията.

Освен това, за да може да се осигури работата на парламента, предлагам като точка втора от дневния ред да приемем временни правила. Както знаете, и във Великото Народно събрание приехме временни правила, за да можем да работим.

И като точка трета предлагам да изберем Законодателната комисия, защото по нея няма спор, тя ще съществува, като казвам това, може би за някои комисии ще се поставят въпроси, както беше в миналото Народно събрание, но Законадателна комисия трябва да имаме и тя веднага трябва да започне своята работа.

Ако има някакви предложения, господин Премянов, заповядайте.

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз искам също да отправя своите поздравления към Снежана Ботушарова в качеството й на представител на Съюза на демократичните сили за избора й като заместник-председател и в лично качество към избрания заместник-председател народен представител…

Искам да се включа с едно допълващо направеното от вас предложение, свое предложение, което съм консултирал с парламентарната група – Парламентарен съюз за социална демокрация. То е следното. Днес ние имахме само един парламентарен ден на новото Народно събрание и можахме да направим изводи за някои дефекти, които се появиха в неговата работа. За да ги преодолеем и избегнем в предстоящите парламентарни дни аз мисля, че е уместно да предвидим съставянето на една група, която ще представлява всички парламентарни сили, представени в това Народно събрание, която да обсъди отделните предложения за правилник на Народното събрание, а може би временни правила за функционирането на Народното събрание и която също така ще има задачата да намери приложението на принципите, които ще залегнат в основата на правилника, които бяха приложени и използвани в досегашната парламентарна традиция. Да кажем – принципът на пропорционално представителство за всички парламентарни комисии, защото вие знаете, че това е един изключително важен въпрос. Народното събрание не е в този разширен състав и всички ние трябва да намерим едно уместно, отговарящо на интересите на Народното събрание разпределение на различните сили в този парламент.

Ето защо аз предлагам да вземем решение за съставянето на комисия, която ще представлява всички тук присъствуващи парламентарни сили в едни разумни размери тя да бъде формулирана – от 15-20-22 представители. Аз съм готов да направя предложение за различните варианти, които тук да уточним – за 5-7 или 9 представители на Парламентарния съюз за социална демокрация. Ако има такава готовност от нашите колеги, нека те да направят същото и успоредно с нашата работа утре те да работят и в подходящия момент, когато са готови, да внесат предложение за тези временни правила, а по-нататък и за правилника за работа на Народното събрание. Без правилник и без правила ние винаги ще се сблъскваме с липсата на общи норми за поведение и с общ ред на организацията на нашата работа. Така че, аз моля да се обсъди това предложение и ако то по принцип бъде прието да го гласуваме с малка почивка или пауза от 10-15 мин. и ние ще бъдем готови да направим предложението заедно с представителите на другите парламентарни сили за числения състав и персоналния състав на тази комисия. Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Премянов.

Господин Неделчев иска думата.

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ: Уважаеми господин председател, искам да предложа една точка за утрешния дневен ред, именно – отмяна на Временния статут за работа на радиото и телевизията и освобождаване на председателя на Комитета за телевизия господин Огнян Сапарев. (Ръкопляскания) Ние имахме едно такова решение. (Ръкопляскания)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Александър Йорданов има думата.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлага в утрешния дневен ред да приемем точка: „Решение за временни процедурни правила“, по които да работи Народното събрание до приемане на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Това предложение е на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Също така във връзка с организирания на 7 ноември 1991 г., четвъртък, национален екопротест под девиза: „Спасете Русе!“, в който са ангажирани известни европейски и български обществени и екологични организации, ние предлагаме в утрешния дневен ред да бъде включена точка за решение на Народното събрание, с което да се обяви 7 ноември 1991 г. за ден без пленарно заседание и да се предложи на народните представители да подкрепят тази обществена екологична инициатива, като присъстват и вземат участие в нея в гр. Русе.

Що се отнася до казаното тук от господин Премянов за създаването доколкото разбрах на някаква контактна група, аз мисля, че единственият контакт, който парламентаристите трябва да осъществяват помежду си, това е в пленарната зала на Народното събрание и в комисиите на Народното събрание. Там се върши работа, истинска работа! (Ръкопляскания от блока на СДС) Разбира се, всеки може да си общува в кулоарите, извън сградата на Народното събрание, както си иска и по колкото време си иска, но, забележете, затова Съюзът на демократичните сили предложи, когато имаше избор на заместник-председатели в нашето решение бе записано именно точката – всяка парламентарна група издига свой кандидат за заместник-председател. Именно в ръководството на Народното събрание заместник-председателите и председателят осъществяват необходимия контакт и ръководят дейността на Народното събрание. На нас не са ни необходими никакви специални групи със специални правомощия, специални действия. Моля този въпрос просто да не се обсъжда повече. Благодаря. (Ръкопляскания)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Ананиева има думата.

НОРА АНАНИЕВА: Уважаеми госпожи и господа, които стоят вече над нас в качеството си на контактна група, доколкото разбрах. Господин Йорданов, който беше крайно логичен, както винаги и отричайки необходимостта от контактни групи заяви, че избраното ръководство на Народното събрание е контактна група.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Това не съм го казвал!

НОРА АНАНИЕВА: Именно защото ние не го разглеждаме като контактна група затова ние се оттеглихме от участие и не ние имахме нужда от контактните групи, които налагаше миналата година Съюзът на демократичните сили. Ние нямаме нужда от контактни групи, а от консултации и разбирателство има нужда българската демокрация. Ако смятате, че стилът, който ще наложим в това Народно събрание, е достатъчно демократичен, този стил, който надмина всичките ни очаквания, тъй като и в живковския парламент решенията не се вземаха със 100 процента „за“ и нито един „против“. Имаше против – Светлин Русев и Нешка Робева гласуваха против. Сега нямаше нито един против и искам да поздравя господа демократите с това гласуване и да направя нашите конкретни предложения.

Ние предлагаме три решения. Първо. Предлагаме ви проект за състав на комисия, която още от утре да започне работа върху правилника. Не става дума за контактна група. Комисията по правилника – мисля, че нямате нищо против. Това първо.

Второ. Предлагаме утре в дневния ред задължително да се включи отмяна на злополучния текст на поправка на Закона за пенсиите. За тази цел нашата парламентарна група (изказването е прекъснато от ръкопляскания) внесе още в следващия ден след гласуването официално предложение във връзка с липсата на кворум да се обяви за невалидно гласуването. Това за съжаление не стана. Тогавашното Бюро на Великото Народно събрание се поколеба как да действа, тъй като нямаше възможност да събере народните представители, но мисля, че е редно утре ние да се заемем с този въпрос. Това няма да коства много усилия. Трето. Предлагам не в този вариант, господин Савов, отново насочвате към едно неприемливо решение. Ако Вие си представите, че законопроектите на Министерския съвет ще бъдат просто гласувани в това Народно събрание без дискусия, би следвало да бързате с утрешното формиране на Законодателната комисия. Ако Вие твърдите, че именно в комисиите ще стават контактите, дискусиите, може би там ще се прояви плурализмът на българския политически живот, ние предлагаме утре да се приеме решение за вида, броя и характера на всички постоянни комисии. Ще внесем такова предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имате думата.

РОСЕН КАРАДИМОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Тъй като вече заваляха предложения по същество за дневния ред, които при неизяснена процедура и работа на Народното събрание едва ли могат да будят особено спокойствие, аз имам още по конкретно предложение от това, което Вие направихте, и от това, което господин Йорданов направи.

Безсмислено е да приемаме специални процедурни правила за работата на Народното събрание, след като всички заедно и то в продължение на един доста дълъг период от време – около три месеца, ние приемахме Правилника за организацията и дейността на Великото Народно събрание. Ето защо, за да бъде нашата работа оптимална, динамична и бърза до изработването на нов правилник, аз предлагам още тази вечер да приемем решение, с което утвърждаваме процедурните правила в Правилника за организацията и дейността на Великото Народно събрание за действащи дотолкова, доколкото те не противоречат на Конституцията. Това би дало възможност след пет минути ние вече да влезем в нормален процедурен и парламентарен ритъм, без да е необходимо утре да ни се представи един документ, какъвто изобщо не сме виждали и да стигнем до същата ситуация, до която днес с двата процедурни документи, които ни отнеха толкова много време.

Благодаря ви, надявам се, че ще оцените деловитостта, логичността и последователността на едно такова решение. Този правилник между другото е гласуван и от Вас, господин Савов, и аз разчитам на Вашето отношение по този въпрос. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата госпожица Русева.

ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз излизам, за да допълня председателя на нашата парламентарна група, който ви предложи, т.е. заяви, че имаме проект за решение за приемане на временни процедурни правила, които ще се прилагат до приемането на правилник за организацията и дейността на Народното събрание.

В Конституцията е казано, че Народното събрание приема свой правилник. Така че, първата ни работа трябва да е тази. И аз мисля, че то е депозирано, ако не е депозирано, сега ще го дам. Ще помоля да бъде размножено и раздадено на народните представители, за да можем утре да го обсъждаме. И тогава бихме могли да обсъждаме и предложението, което направи преди малко господин Карадимов – дали да бъдат тези временни процедурни правила и възможно ли е това да бъде старият правилник. Мисля, че това е въпрос по същество.

Без да имаме процедура, макар и временна, приета от нас, ние не бихме могли да се движим по-нататък, а камо ли да говорим за отмяна на някакви закони. Трябва да имаме процедурен ред, защото тук се направиха и такива предложения, по които да се движим. И в тези временни процедурни правила, тук искам да кажа, че се предвижда още в точка първа създаването именно на такъв, той не е орган, но такива консултации се предвиждат с ръководителите на парламентарните групи. Но вие сами ще го получите и ще го видите. Аз го депозирам в Председателството с молба да бъде размножен за утре.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Тъй като това се внася от групата на СДС, госпожице Русева, отпечатано ли е? Тогава бихте могли да наредите те да се раздадат на народните представители сега. Моля Ви, раздайте ги да ги има като предложение. А дали ще се приеме, това е друг въпрос.

Заповядайте, господин Василев.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Аз няма да предлагам точка за дневния ред утре. Ще предложа тема за размисъл за утре и за следващите дни, и за следващите седмици. Зная, че народните представители трябва да бъдат пазени по някакъв начин. Зная, че ще има групи от населението, които няма да са доволни от едно решение и други групи от населението, които няма да са доволни от друго решение. Но смятате ли за целесъобразно, за да засилим охраната на Народното събрание, освен монтираните отвън железа, да прокараме и бодлива тел и да пуснем по нея да тече ток с напрежение 220 волта?

Аз предлагам на Председателството на Народното събрание да помисли за малко по-различен начин, по-цивилизован начин за охрана на Народното събрание, защото сега то ми прилича на обсадена крепост. И наистина може да дойде време, когато някой от нас ще поиска да докара танковете.

Искам това Народно събрание да бъде свободно за достъп, свободно за погледа на всеки български гражданин. Народният представител не трябва да бъде пазен с железни огради от народа, който го е избрал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Василев. Задължен съм обаче да Ви направя една забележка, а това е, че не говорихте по темата, която сега обсъждаме. Така че, ако има още предложения по дневния ред? Мисля, че след като по трима души от група се произнесат по дневния ред, повече няма да има необходимост.

Имате думата, господин Стоилов.

ЯНАКИ СТОИЛОВ: Благодаря, господин председател. Аз наистина ще се върна към темата, която обсъждаме и към проблемите, първо вътре в парламента, а след това извън него.

Моето предложение допълва част от идеите, които вече бяха изказани. След като толкова много се апелираше за динамична работа по същество, нека да не си губим времето за създаване на някакви временни правила, които при всички случаи ще бъдат непълни и няма да могат да уредят всички въпроси на парламентарната практика.

Ето защо моето процедурно предложение е да подложим на гласуване проект за решение, с което да възприемем досега действалия Правилник за организацията и дейността на Великото народно събрание и да бъде определена временна комисия за изготвяне на нов правилник на Народното събрание.

Може би това ще отнеме десетина дни. Излишно е да правим нещо само за тези десет дни, вместо да направим нещо, което ще действа до края на Народното събрание. Мисля, че това е най-рационалното, ако някой няма подтекста, че процедурата, която е била досега, е прекалено демократична и трябва да бъде с нещо орязана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Стоилов, ако няма повече желаещи, мисля, че можем да пристъпим към гласуване, като ще се опитам да формулирам.

По първата точка от дневния ред, а именно приемане оставката на министър-председателя както разбирам никой от групите не се противопоставя. Искам да ви кажа, че господин Димитър Попов, нашият министър-председател ще подаде своята оставка, аз говорих с него по телефона, оставката на кабинета, но изготвя един доклад, който ние просто няколко дни по-късно ще го изслушаме. Там ще има доклади на отделните министри, не е още готов, които ще се раздадат. Дори той има добрата идея да се раздадат на народните представители писмено, защото вие знаете какво значи един доклад, който да се прочете и нищо да не запомним, тъй че, макар и както той каза, че това ще бъде фактически все пак нещо съкратено, обаче ще имаме един доклад. Тъй че, той утре ще подаде оставката, за да могат да тръгнат всички тези процедури, които ние сме предвидили в Конституцията. Аз предлагам, ако се приеме това като точка първа от дневния ред да гласуваме за тази точка.

НОРА АНАНИЕВА (от място): Дайте му възможност да си направи отчета. Като се гласува оставката какъв смисъл има от отчет след това?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Този отчет той ще го направи, и просто писмено ще се отпечата. Аз предлагам да се гласува оставката на министър-председателя и Министерския съвет като точка в дневния ред, като утре в 15 часа ще дойдат.

ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Като точка в дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте за т. 1 от дневния ред за утре.

Погледнете Конституцията, в която е казано изрично че при новото Народно събрание министър-председателят подава оставка.

ВЪПРОС ОТ ЗАЛАТА: Депозирана ли е?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Но той къде ще я подаде, ако не тук, където е получил своя мандат. Той ще дойде тук да си подаде оставката. Моля господин Луджев да поясни.

ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ: Господа народни представители! Ние имаме решение на Министерския съвет отпреди десетина дни, с което беше потвърдена готовността на Министерския съвет да подаде оставка в момента, когато Народното събрание поиска тази оставка.

НОРА АНАНИЕВА (от място): Ние не я искаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля, гласувайте за точка първа така, както я формулирах.

Общо гласували – 225 народни представители, за – 156, против – 36, въздържали се – 33.

Точка първа се приема.

Сега господин Филип Боков иска думата.

ФИЛИП БОКОВ: Благодаря Ви, господин председателю! Днес през цялото време изпитвам доста сериозно смущение от процедурата, по която се движим. Вероятно ще свикна, вие ще се опитате да наложите такава неразумна процедура, но аз имам следното възражение. Първо, ние гласуваме сега за нещо, което още не е станало юридически факт. Да гласуваме, че ще приемаме утре оставка, която още не е подадена. Независимо от това, което обяснява господин Луджев, оставката трябва да бъде според мен оформена като юридически факт в едно писмо до Бюрото на Народното събрание, в което декларира министър-председателят своето желание кабинетът да подаде оставка. Но това е едната страна на въпроса.

Вие пристъпихте, очевидно ръководени от тези временни процедурни правила, които сега ни бяха раздадени като решение # 5 на Народното събрание, пристъпихте към формиране на дневен ред тази вечер, като пренебрегнахте едно процедурно предложение, което беше направено от двама народни представители – господин Карадимов и господин Стоилов. А то беше тази вечер да се гласува решение на Народното събрание, с което да се продължи действието на съществуващия правилник до приемането на нов правилник, защото аз се страхувам и нямам съмнение, че така ще стане утре мнозинството или по-скоро малцинството от СДС, подкрепено от Движението за права и свободи, отново ще наложи тези процедурни правила, а в тях има такива недомислия като „всяка парламентарна група има право на до трима оратори по един и същи въпрос“. Абсурдно е да се смята, че някой може да ограничи моето право като народен представител да говоря тук и да взимам отношение по всички въпроси, които се обсъждат. Не искам да навлизам в детайли…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Боков, извинявайте, но Вие не говорихте по въпроса сега.

ФИЛИП БОКОВ: Толкова е несъвършен начинът, по който ние процедираме сега. Така че има един вариант да продължим по съществуващия правилник, тоест по предишния правилник или другия начин – тъй като 240 души тук ние не можем да обсъждаме това листче и няма да работим ефективно – да се сформира комисия, която да обсъди този въпрос, както е в нормалната парламентарна практика, и да го докладва тук. Изобщо доста странна процедура се възприема. Благодаря.

ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Така ще бъде, няма как.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз искам само за господин Боков да обърна внимание, че чл. 111, ал. 2 от Конституцията казва, че Министерският съвет подава оставка пред (забележете „пред“) новоизбраното народно събрание. Тъй че господин министър-председателят с членовете на Министерския съвет ще дойде утре, за да подаде своята оставка пред Народното събрание.

ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Той може да говори по всяко време, защо в 15 часа?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожица Велчева иска думата, моля ви се.

ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА: Благодаря господин председател, дами и господа народни представители! Независимо каква ще бъде процедурата, ние все пак трябва да стигнем до точка в дневния ред – приемане на някакви процедурни правила. И ви моля да не започваме сега дискусия по същество какви да бъдат тези правила. Дали това да бъде правилникът или да бъдат някакви други правила. Ето защо, моля господин председателят да постави този въпрос на гласуване по принцип като точка от дневния ред и да не се впускаме в дискусии по същество.

ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Имаше и други предложения.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Конституцията да се научи наизуст.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Сугарев има право като заместник-председател на парламентарна група да се изкаже, заповядайте.

ЕДВИД СУГАРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! За съжаление трябва да възразя на трикратно направеното предложение да бъде продължено действието на правилника от Великото Народно събрание, защото, първо – ние не сме Велико Народно събрание, и, второ – ако за дамите и господата от Парламентарния съюз за социална демокрация този правилник е добре известен, тъй като те са били и в предишното Народно събрание, то за по-голямата част от депутатите на СДС този правилник е непознат, следователно те трябва да го имат пред себе си, за да знаят за какво ще гласуват. Така че гласуването тази вечер е невъзможно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Виденов, извинявайте!

ЖАН ВИДЕНОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Както на всички в тази зала, на зрителите и радиослушателите извън нея предполагам също стана ясно днес, ние работихме без правилник на своето първо пленарно заседание…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Естествено.

ЖАН ВИДЕНОВ: Аз не го намирам много за естествено, но както и да е, свършен факт… На базата на едни предложения, изработени от Секретариата на Народното събрание, изработени по един професионален начин и свършили ни за добро или за лошо работа днес.

Доколкото си спомням, в тези предложения, разработени от професионалистите тук, в Народното събрание, като последна точка от днешния дневен ред се предвиждаше вземане на решение относно процедурата, която ще се прилага до тогава, докато Народното събрание в съответствие с дадените му по Конституция правомощия, изработи собствения правилник за работа.

В тази връзка аз не намирам за ненормално, напротив, настоявам да се гласува предложението на Янаки Стоилов и Росен Карадимов в днешния дневен ред този въпрос да се обсъди. И тъй като най-естественото и най-разумното предложение е да се продължи действието на Правилника за организацията и дейността на Великото Народно събрание дотолкова, доколкото той не противоречи на Конституцията, това е записано в проекта за решение, който сме депозирали, господа, ние предлагаме поради простатата му този проект за решение да бъде подложен на гласуване още днес. Разбира се, приемането на такова решение ще означава много спешно формиране на Комисия по изработване на правилника, нещо, което в този лист (показва го), обърнете внимание на т. 2, дори е изпуснато. Явно се смята, че и от такава комисия дори няма нужда. Автоматичното мнозинство може да реши и този дребен проблем. Ние направихме предложението чрез господин Красимир Премянов за формирането на такава комисия. Ако това предложение не се приеме днес, утре спокойно бихме могли да се върнем към този въпрос, господин председателю, и да се заемем или със самите временни процедурни правила, или с органа, който трябва да ги изработи. Защото според мен такъв орган трябва да има. И тъй като става дума за процедура, най-ефективна от гледна точка на качеството на продукта, който се стремим да изработим, а той е важен (прецедентите, които създаваме за своята процедура, оттук нататък ще бъдат основа и за разработването на правилника, който ще ни ръководи 4 години), аз искам да възразя на господин Едвин Сугарев…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФНА САВОВ: Господин Виденов, моля Ви се, Вие не говорите по процедурата. Моля Ви се!

ЖАН ВИДЕНОВ: аз възразявам на господин Сугарев. В такъв случай неговото изказване, господин председател, беше ли по същество?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие влизате в диалог. Както видяхте, аз направих забележка и на господин Василев. Недейте да мислите, че имам някаква пристрастност.

ЖАН ВИДЕНОВ: Аз действително държа не на пристрастност, а на безпристрастност, господин председателю, и искам да поясня, че този Правилник за организацията и дейността на Великото народно събрание вече обслужва едно обикновено Народно събрание и спокойно може да ни обслужва дотогава, докато специалната комисия изработи новия ни правилник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря Ви, господин Виденов. Тъй като днес се отправиха доста обвинения към Председателството или към председателя за това, че се нарушавала Конституцията, аз отново само ще обърна внимание какво пише в Конституцията – дали пише, първо, че трябва правилник да се изготви, или чл. 76 казва: „Първото заседание на Народното събрание се открива от най-възрастния присъствуващ народен представител“. Просто Конституцията определя реда. Там е казано за клетвата. След това идва конституирането на председателството, конституирането на ръководството, господин Виденов. Добре е всички да се справяме с Конституцията, защото просто иначе съвсем ненужно ние ще навлизаме в приказки. Моля Ви се, аз не мога да не отговоря тогава, когато вече за 7-и, 8-и, 10-и път се говори, че се нарушава Конституцията. Това е едно тежко обвинение. И аз бих искал тези, които тук го изнасят, да покажат как се нарушава Конституцията. Аз ви казвам какъв е редът и всички вие много добре знаете, които сте втори мандат народни представители, че първо точно такъв е редът, по който ние вървяхме досега – конституиране. Господин Виденов, моля Ви се, Вие много добре знаете, че е така.

По тези въпроси повече не давам думата, защото нещата се повтарят.

Има едно предложение за т. 2, което е да приемем стария правилник на Великото Народно събрание дотолкова, доколкото не противоречи на Конституцията.

Другото предложение, което беше фактически първо по ред, е да приемем едни временни процедурни правила.

Като се връщам към парламентарната практика, предлагам по-далечното, а по-далечното е именно да приемем Правилника за организацията и дейността на Великото Народно събрание.

Тези, които са за приемането на Правилника за организацията и дейността на Великото Народно събрание дотолкова, доколкото не противоречи на Конституцията, да гласуват с „да“.

ЖАН ВИДЕНОВ (от място): До изработването на новия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Докато се изработи, разбира се, правилникът.

За – 95, против – 128, въздържали се – няма. Предложението се отклонява.

Остава ни да гласуваме като т. 2 на дневния ред утре да обсъдим временните процедурни правила, предложени от парламентарната група на Съюза на демократичните сили.

ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Ние също може да направим проект на решение. Какво е това предрешаване на нещата?!

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ако, господин Виденов, имате, знаете, че в правилника е казано да не се вика или говори от място. (Шум в залата, реплики от блока на ПССД, които не се разбират)

Аз съм поставил на гласуване въпроса. Който е съгласен т. 2 от дневния ред за утре да бъде обсъждане и приемане на временните правила, да гласува „за“.

За – 129, против – 80, въздържали се – 11. Точка 2 от дневния ред за утре ще бъде обсъждане на временните правила, предложени от парламентарната група на Съюза на демократичните сили. (Ръкопляскания от опозицията) 28.3

ЖАН ВИДЕНОВ: Господин Савов, преди известно време Вие по повод мое изказване реагирахте против несправедливите според Вас обвинения, че нарушавате Конституцията. Аз такова нещо не съм казал в своето изказване. Сега обаче аз искам да Ви призова към коректност, господин председателю.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз просто не виждам как това може да се вмести в процедурата.

ЖАН ВИДЕНОВ: Аз ще Ви съобщя процедурното си съображение, господин Савов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вие можете да изкажете съображение, но това не е процедурно правило въобще. Вие да ме призовавате към коректност? Аз смятам, че въобще този въпрос как се поставя, когато един народен представител призовава към коректност председателя. Това в никакъв случай, господин Виденов, не е процедурен въпрос и Ви отнемам думата. (Бурни протести, ръкопляскания и викове „Браво!“ в парламентарната група на Парламентарния съюз за социална демокрация)

Отнех Ви думата, господин Виденов! Моля Ви се, не влизайте в спор с председателя!

ЖАН ВИДЕНОВ: Вие много добре знаете, господин Савов, че се гласува последното, предложено от председателствуващия. Вие предложихте да гласуваме утре да се разгледат временните процедурни правила. Това се гласува и то получи мнозинство. Нямате право, господин председателю, сега да формулирате тази точка от дневния ред като гласуване на временните процедурни правила, предложени от СДС. Такова нещо не сте формулирали преди гласуването и такова нещо не е гласувано. Утре Парламентарният съюз за социална демокрация ще предложи своя алтернативен проект за временни процедурни правила, който ще бъде доста по-добре разработен, обещавам Ви, от това, което имаме като база до момента.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Виденов, разбира се, Вие имате възможността утре, когато ще обсъждаме временните правила, и Вие да излезете с Вашите временни правила. Но моля Ви се, коректността на председателя не влиза в процедурата, нали?

ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Вие формулирайте правилно дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имаше няколко различни предложения за дневния ред. Едното предложение, защото то е по-далечното, беше за съставяне на комисия, която да започне работата по правилника. Не по временните правила, а вече по правилника. Аз мисля, че това предложение ще го подложим на гласуване.

Моля тези, които са за Комисия за работа за изготвяне на правилник за вътрешния ред, да гласуват „за“.

Резултат от гласуването: 99 – за, 123 – против, няма въздържали се. (Бурни ръкопляскания в Парламентарния съюз за социална демокрация)

Предложението за съставяне на комисия се отклонява.

Господин Премянов има думата по процедура.

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Уважаеми господин председател! Аз оценявам безсмислието на това, което ще кажа, защото гласуването просто прави безсмислено вземането на решения, но все пак ще си позволя да уточня един въпрос. С това, че не се прие предложението за решение правилникът на Великото Народно събрание да бъде и правилник, който ще ни ориентира в дейността ни до приемането на нов правилник на Народното събрание, Вашите права като председател също са стеснени до рамките, които Ви е отредила като председател на Народното събрание самата Конституция.

Така че, аз искам да уточним това и Вие да се съобразявате с това, че само в рамките на Конституцията – това, което Ви е посочено, е Ваше единствено право.

Аз все пак призовавам колегите да се възползваме от едно ново гласуване, нямам предвид да прегласуваме дали да има Комисия по правилника, а все пак коректно би било идеите по процедурните правила да бъдат идеи, които ще бъдат резултат от колективно мислене, от прилагането на съвместните ни усилия, за да направим едни добре работещи временни правила. Нашите предложения са готови. Помислете и Вие. Защото утре е най-добре те да внесат това предложение. Ако се приеме и никой не го отхвърли по същество, аз предлагам да го подложим на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: По какъв въпрос искате думата? (Обръща се към депутат, който се приближава към трибуната) Процедура? Заповядайте.

ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Предложението ми е процедурно, отнася се до реда на гласуването. За да не се стига до такива безсмислени решения, като това, да няма комисия, която да работи по правилника и за да не се поставяме в правен вакуум в момента, аз предлагам на господин Филип Димитров и на господин Александър Йорданов, като ръководители на СДС и на Парламентарната група на СДС, да отнемат зеления и червения картон на господин Венцеслав Димитров, защото с тях той заблуждава депутатите от СДС и ги кара да гласуват за безсмислени решения. (Ръкопляскания в Парламентарния съюз за социална демокрация)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Орсов, мисля, че все пак това не беше процедура. Но нищо, ние навлизаме в една добре известна наша рутина.

Остават ни сега да гласуваме и други предложения, които се направиха за дневен ред. (Шум в залата)

Имаше предложения утре да гласуваме за броя, състава и ръководството на Законодателната комисия. Вие знаете, че това е най-важната комисия и че тази комисия трябва действително да започне работа още от утре.

ГЛАС ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ: Няма нужда от такава!

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля тези, които са „за“ утре да влезе в дневния ред като точка трета гласуването на броя…

НОРА АНАНИЕВА (от място): Обяснете ни какво правите!

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля ви се, господа! Когато се предлага нещо за гласуване, научете се, че не може да се вдига ръка. (Шум в залата) В момента аз предлагам нещо, нито по процедура, нито за нещо друго ще дам думата. Господин Боков, моля Ви се, идете си на мястото!

Моля тези, които са „за“ утре да се включи като точка трета в дневния ред гласуване на броя, състава и ръководството на Законодателната комисия, да гласуват. Господа, тук не правя коментари, научете се, че когато се предлага нещо за гласуване… (Протести в Парламентарния съюз за социална демокрация) Когато той вдигаше ръка, аз вече говорех. Моля да се гласува.

Резултати от гласуването: 131 – за, 58 – против, 2 въздържали се. Предложението се приема.

Има думата господин Близнашки.

ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Уважаеми дами и господа! Нямах никакво желание днес да вземам думата за първи път като депутат именно по процедурен въпрос, но тъй като ние сме тръгнали по един път, който може да ни заведе много далеч и настрана от парламентарната демокрация (шум в залата), тъй като наблюдаваме явления, които ще бъдат коментирани не само у нас, но и зад граница не другояче освен като балканизация на парламентарната демокрация, наблюдаваме явления, които са повече от странни, не само неприемливи за една политическа сила. Те са недопустими за парламентарната демокрация. (Шум в залата и реплики от страна на мнозинството) Затова искам да ви обърна внимание…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Близнашки, това не е процедурен въпрос. Моля Ви се, това не е процедурен въпрос.

ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Господин председателю, много Ви моля да не ме прекъсвате.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз имам правото да Ви прекъсвам, когато се отклонявате от темата, господин Близнашки. Научете парламентарните правила! (Шум в залата, викове) Когато Вие се отклонявате от темата, казвате, че идвате по процедурен въпрос, а говорите и изнасяте лекция по балканизацията, това съвсем не е по темата. Моля Ви се.

ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: Господин председателю, аз не зная на какво основание в момента Вие ми правите забележка, тъй като ние отхвърлихме традиционното мълчаливо възприемане на предходния правилник на парламента чрез един категоричен вот и вървим… (реплика от място на Венцеслав Димитров: „Председателят дава и председателят взема думата“) моля, да въведете ред в залата, господин председателю. (Реплики и шум в залата)

Господин Димитров, много Ви моля да не ме прекъсвате.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Близнашки, моля Ви не влизайте в диалог. Имате процедурното предложение.

ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ: По процедурно предложение. Искам да ви обърна внимание за това, че това е може би петото поредно грубо нарушение на парламентарните традиции и практика, на които се позовавате (реплика от място от Златка Русева: „Това е Ваша констатация“), моя оценка е, безспорно, но искам да ви обърна  внимание, че няма никакво основание да отиваме към създаване на Законодателна комисия, преди да сме решили въобще по-общия въпрос, който има нормативен характер. Това е каква ще бъде системата от постоянни комисии в това Народно събрание.

И най-малкото стои също въпросът дали е необходимо да има въобще Законодателна комисия (възгласи от страна на мнозинството: „Е-е-е!“, ръкопляскания) тъй като в много парламенти по света, напразно иронизирате, господа, няма защо да се радвате на своето невежество (смях от страна на депутати на СДС), в много парламенти по света въобще няма отделна Законодателна комисия, а всички комисии са законодателни. (Ръкопляскания) И аз ви призовавам да не решаваме повече такива въпроси инцидентно. Такива комисии могат да бъдат само временни комисии, създавани по конкретен повод. Въпросът за системата от постоянни комисии е сериозен въпрос, много голям въпрос и той, пак ще повторя, трябва да бъде решен по един общ начин. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Йончев.

ДИМИТЪР ЙОНЧЕВ: Няма да ви отнемам време, разбирам, както винаги, че сме доста изнервени, но за мен съществува един чисто процедурен въпрос, който трябва да намери решение, според мен, веднага.

В момента ние нямаме източник, от който председателствуващите да черпят права. (Шум в залата) Замислете се върху този много важен факт. Елементарното уважение към председателството и към електората изискват ние да започнем с някакви отвратителни, лоши, свръх тоталитарни, но някакви правила, които ще работят три часа, докато някой ни представи нещо по-добро, което ще работи 10 дни, след което ще ни представят още по-доброто, но това безумие, което се нарича правен вакуум, е подигравка върху нас. (Ръкопляскания от страна на депутатите от БСП)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Петров.

ГЕОРГИ ПЕТРОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители!

Уважаеми господа комунисти, аз трябва да ви кажа нещо че във всеки един парламент има мнозинство и малцинство. Аз виждам, че вие не сте свикнали с тази нова роля, но трябва да свик30.2 нете (викове в залата). Вие трябва да свикнете, че сте малцинство, че българският народ не гласува за вас и в следващите избори още по-малко ще гласува за вас. Ето защо свикнете с тази роля и недейте излиза от кожата си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Петров, Вие също не говорите по процедурата, тъй че нямате право.

Господин Аджаров по какъв въпрос искате думата? Процедурен ли? (Клара Маринова – реплика от място: „След Георги Петров вече за всичко можем да си говорим“)

Господин Аджаров, заповядайте за процедура.

КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: И така, до този момент ние приехме: първо, подаване оставка и избор на нов Министерски съвет; избор на Законодателна комисия, предполагам, че ще можем да приемем и други въпроси, които според естеството си не търпят отлагане. Просто ви цитирам временните процедурни правила, които все още не сме приели, час от тях вече приехме, макар и под друга форма. (Реплики от залата)

Казвам ви, че ние вече приехме част от процедурните правила, но под друг параграф. Придържаме се към тези процедурни правила, които са написани по-долу във временните процедурни правила, които още не сме приели. Например, че думата се иска от място и даже Мариелка беше върната на място, за да си вземе отново думата, че се правят писмени заявки, че никой народен представител няма право да говори всичко това, което е записано във временните процедурни правила и които все още не са гласувани. Ние се придържаме към тях де факто. Ами, нищо друго не ни остава след изказването на господин Петров за ролята на мнозинството, аз имам едно чисто процедурно предложение. Ето това, цялото, още сега да го гласуваме. Всички го имаме, раздадено е, вие имате мнозинство, за да го приемате. (Реплики от залата, шум, ръкопляскания) Ами няма смисъл иначе. Половината вече беше прието досега, макар и под друга форма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има думата господин Димитров за процедура. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!“ от страна на депутатите на БСП)

ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Благодаря за топлото посрещане. Наистина въпросът е процедурен. Бяха направени предложения за дневен ред. Една част от тях се приеха, другите още седят тук на бюрото на Председателството. Аз моля господин председателят да подложи тези предложения на гласуване, да видим какво влиза, какво не влиза, и да си ходим. За какво седим тук? (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!“)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Направено е предложение за решение за отмяна на Временния статут за дейността на Българското радио и Българската телевизия, за освобождаване на председателя на Комитета за телевизия господин Огнян Сапарев. Това предложение беше направено от господин Михаил Неделчев.

Господин Неделчев, моля, Вие ще трябва да го направите в писмена форма, за да може да се подложи на гласуване утре. Не мога да го включа преди това в дневния ред. (Възгласи: „Ее-е!“ от страна на депутати от БСП)

Направено беше предложение за разглеждане на Закона за пенсиите, който беше гласуван от последното Народно събрание. Тази отмяна можем да направим тогава, когато ще имаме Законодателна комисия. Така че този въпрос също не мога да го поставя в дневния ред. След като гласуваме Законодателната комисия, тогава ще може, тя като функционира, законът да влезе и да се отмени.

Остава предложението за Русе, което утре безспорно ще трябва да се разгледа. Аз предлагам на вносителя, мисля, че е господин Александър Йорданов, да го размножи и утре да го получат всички народни представители. Тъй като въпросът е спешен, вие знаете за аварията в Гюргево, предлагам да гласуваме за включването на този въпрос в дневния ред. Това ще бъде точка пета, мисля, или точка четвърта. С това смятам, че дневният ред става доста богат.

Моля тези, които са за включване на въпроса за Русе утре в дневния ред, да гласуват „за“.

Със 158 гласували – за, 9 – против и въздържали се – 18, предложението се приема. При това положение утре второто заседание на Народното събрание ще започне в 15 часа, като дневният ред е:

Първо, оставка на Министерския съвет.

Второ, приемане на Временни процедурни правила – обсъждане и приемане, за организацията и дейността на Народното събрание.

Трето, избор на ръководство и състав на Законодателната комисия.

Четвърто, въпросът за Русе.

Моля ви утре в 14,30 ч. председателите на парламентарните групи или, ако казвате, че няма парламентарни групи, председателите съответно на Парламентарния съюз за социална демокрация, на Движението за права и свободи и на СДС, да заповядат в кабинета на председателя, за да обсъдим въпроса за разпределение на местата. Това е един от първите въпроси, които трябва да се обсъдят.

В 13,30 ч. Парламентарната група на СДС в зала „Изток“ има събрание.

Закривам заседанието. (Звъни)

(Закрито в 19 ч. и 45 м.)

 

(Закрито в 19 ч. и 45 м.)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: (Стефан Савов)

Уебсайт и реализация - BZGraphics