Екатерина МихайловаКой какво каза в годините на българският посткомунизъм е необходимата фактология за неговото изучаване. На мястото на множеството спомени е важно да се представят и думите на основните политически участници в събитията – президенти, председатели на парламенти, министър-председатели, заместници в тези висши държавни институции, както и членовете на правителствата, ръководителите на парламентарните групи и председателите на комисии в Народното събрание. С тази нелека задача се заехме и поради факта, че бидейки участници в голяма част от събитията, все повече ни се задава въпроса – какво Ви е мнението за този или онзи. А мнението за личност или събитие сме изказвали в момента на случването им, били сме коректни не с късна дата, а сме споделяли какво мислим в процеса на случването. Ето защо сме мотивирани да представим в интернет пространство този обилен поток от слова, произнесени към датата на събитията. Това в известна степен представлява публичен дневник на различните публикации в медиите. На тази основа, която е впечатляващо голяма, може да се правят и по-стойностни анализи на случилото се в този четвърт век от историята на българското общество и държава.

Веселин МетодиевИдеята бе посрещната положително в рамките на голямата инициатива по отбелязването на 25-годишнината от демократичните промени в България. В рамките на няколко месеца подредихме голяма част от публичните изяви на президентите, председателите на парламентите и министър-председателите, като естествено сме наблегнали на хронологичния подход, т.е. от 1989 г. насетне. Най-трудно се систематизират изявленията, интервютата и статиите от 90-те години на ХХ век, тъй като тогава няма електронни сайтове. За времето след 2001 г. сме предоставили линкове към вече съществуващи електронни страници на част от видните политически личности. Представяме на любознателните читатели този първи етап с надеждата, че през 2015 г. ще успеем да допълним и обогатим с нови и нови материали сайта, като постепенно включим и останалите личности от изброените публични длъжности, както и печатни материали от нашия век, които не се намират в Интернет.

В нашата работа бяхме подкрепени от фондация „Америка за България“, екип на фондация „За хората“, „Софийска платформа“, както и от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. При продължаването на инициативата се надяваме да откликнат и други водещи информационни институции в страната.

Приятно четене!

Екатерина Михайлова

Веселин Методиев

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics